Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 29. mart 2013. 09:41

Akcioni plan za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine

Kolegijum donio Akcioni plan za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2013. godini, kao i  Plan zakonodavnog rada Skupštine i Kalendar proljećnjeg zasijedanja. 

U cilju daljeg unapređenja zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine, Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore je na sastanku održanom 19. marta donio Akcioni plan za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore u 2013. godini, kao i  Plan zakonodavnog rada Skupštine Crne Gore za 2013. godinu i Kalendar proljećnjeg zasijedanja. 

Akcioni plan za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine sadrži 68 aktivnosti i mjera, sa obrazloženjem, nosiocima, rokovima realizacije i indikatorima uspješnosti. Radi bolje preglednosti, aktivnosti i mjere predviđene ovim Akcionim planom grupisane su u tri dijela. Prvi dio direktno se odnosi na jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Skupštine Crne Gore,  kroz pripremu i donošenje akata, nadzorne mehanizme, rad plenuma i radnih tijela. Posebna pažnja u ovom dijelu posvećena je ulozi Skupštine u pristupnim pregovorima, kroz aktivnosti Odbora za evropske integracije i matičnih odbora. Pored razmatranja nacrta pregovaračkih pozicija po poglavljima, Akcionim planom predviđeno je i održavanje sjednica Odbora radi dobijanja informacija o pripremi pregovaračkih pozicija od pregovaračkih struktura Vlade, kao i da Odbor definiše model učešća članova matičnih odbora na ovim sjednicama. Pored redovnog korišćenja dosadašnjih mehanizama nadzora, kao što su konsultativna i kontrolna saslušanja, premijerski sat i poslanička pitanja,  u ovom segmentu plana predviđeno je nekoliko mjera u 2013. godini koje imaju za cilj da se novi i redefinisani instituti nadzora koriste u većoj mjeri, te da se više prati primjena zakona, kao i razmatranju realizacije zaključaka radnih tijela i/ili Skupštine, što je i jedna od preporuka Evropske  komisije iz Izvještaja o napretku Crne Gore u 2012. godini. Tako je predviđeno da, najmanje jednom u pola godine, radna tijela održavaju sjednicu na koju će pozivati predstavnike nadležnih ministarstava i, po potrebi, drugih organa državne uprave i organizacija, sa ciljem razmatranja sprovođenja politika u oblastima u njihovoj nadležnosti. Takođe će organizovati konsultativna/kontrolna saslušanja posvećena razmatranju primjene zakona koji su, po ocjeni članova radnog tijela, ključni ili aktuelni u datoj oblasti, a koji su donijeti u prethodnom jednogodišnjem periodu ili ranije. 

Drugi segment obuhvata aktivnosti i mjere usmjerene na jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta, za koje je odgovorna Služba Skupštine. Treći dio posvećen je aktivnostima usmjerenim na dalje poboljšanje otvorenosti i transparentnosti Skupštine prema građanima i civilnim organizacijama. 

Na početku svakog dijela dati su nalazi i preporuke Evropske komisije iz Izvještaja o napretku za 2012. godinu koji se odnose na dati segment i koji su uzeti u obzir u definisanju predviđenih aktivnosti, tako da Akcionu plan istovremeno predstavlja i plan ispunjavanja preporuka Evropske komisije. 

Akcionim planom su, između ostalog, predviđeni i Plan zakonodavnog rada Skupštine i skupštinski kalendar, koje je Kolegijum predsjednika Skupštine takođe usvojio. 

Plan zakonodavnog rada Skupštine Crne Gore za 2013. godinu pripremljen je na osnovu Programa rada Vlade za 2013. godinu i Plana aktivnosti na ispunjavanju preporuka iz Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu, koji je Vlada usvojila 27. decembra 2012. godine. Ovaj dokument istovremeno predstavlja i plan usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, a obuhvata i nadzorne aktivnosti Skupštine kroz razmatranje izvještaja koje pojedini organi, saglasno zakonu, dostavljaju Skupštini. 

Planom zakonodavnog rada za 2013. godinu obuhvaćeno je 128 predloga zakona, od čega su 54 predloga zakona čije je donošenje planirano radi usklađivanja sa pravom EU, kao i 31 izvještaj koje pojedini organi, saglasno zakonu, dostavljaju Skupštini. 

Služba Skupštine pratiće realizaciju Plana zakonodavnog rada za 2013. godinu ipripremati kvartalne izvještaje o njegovoj realizaciji. Takođe, Kolegijumu predsjednika Skupštine podnijeće u septembru 2013. godine Informaciju o ispunjavanju Plana za proljećnje zasijedanje, sa Predlogom revidiranog plana za jesenje zasijedanje. 

Kalendarom aktivnosti Skupštine Crne Gore za proljećnje zasijedanje određeni su dani u mjesecu namijenjeni sjednicama Skupštine i sjednicama radnih tijela, kao i poslanički dani namijenjeni radu poslanika u klubovima i sa građanima.