Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

 Opšti odbor za politička i unutrašnja pitanja  

 Prof. dr Miodrag Vuković

Opšti odbor je nadležan za politička pitanja od zajedničkog interesa, borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, civilnu zaštitu, migracije i manjine 

 

Opšti odbor za ekonomiju

mr Danko Šarančić 

Opšti odbor za ekonomske poslove, nadležan je za poljoprivredu, mala i srednja preduzeća, saobraćaj i komunikacije, međuregionalnu i prekograničnu saradnju, obnovu i razvoj, zaštitu okoline, energiju i turizam;

 

Opšti odbor za kulturu 

Mićo Orlandić

Opšti odbor za kulturu, nadležan je za pitanja kulture, obrazovanja, nauke i tehnologije, pitanja mladih, ljudskih potencijala, informiranja i medija. Svaka delegacija ima najmanje jednog člana u svakom Opštem odboru. Rezultat sastanaka opštih odbora su usvojeni završni dokumenti u formi deklaracija i preporuka koje se upućuju nacionalnim parlamentima na razmatranje.

 

Sekretar delegacije: Jasmin Bojadžić

e-mail: jasmin.bojadzic@skupstina.me, ceipd@skupstina.me

tel/fax: +382 20 404 – 512

Rules of Procedure

cei

CEI je najstarija regionalna inicijativa na prostorima Centralne i Jugoistočne Evrope. Postoji od 1989. godine i danas broji 18 država članica. To su Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina.

Od svog osnivanja Centralnoevropska inicijativa za cilj ima njegovanje političkog i društveno–ekonomskog razvoja u regionu, i izbjegavanje formiranja novih linija podjele u Evropi. U tom smislu, CEI je orijentisana da pomogne na različite načine jačanje kapaciteta država koje nijesu članice Evropske unije, kako bi konsolidovale svoje institucionalne i ekonomske pozadine i približili ih Evropskoj uniji.

Centralnoevropsku inicijativu čine tri funkcionalne strukture, i to:

  • vladina dimenzija, koja podrazumijeva održavanje Samita CEI – godišnjeg sastanka šefova vlada, održavanje ekonomskog foruma, održavanje godišnjeg sastanka ministara vanjskih poslova, ministara ekonomije i drugih ministarskih sastanaka

  • parlamentarna dimenzija CEI kao dodatna parlamentarna podrška ciljevima Centralnoevropske inicijative i

  • poslovna dimenzija CEI u kojoj sarađuju spoljnotrgovinske komore zemalja članica.

U skladu sa Poslovnikom o radu „CEI PD“ Stalnu delegaciju Skupštine Crne Gore pri parlamentarnoj dimenziji „CEI“, čine tri člana, njihove tri zamjene i sekretar delegacije.

Zasijedanja parlamentarne dimenzije se održavaju dva puta godišnje, u jesen kada se održava Parlamentarna skupština, u proljeće kada se održava Parlamentarni Odbor, dok se između tih zasijedanja, povremeno održavaju i sastanci tri Opšta odbora (Opšti odbor za politička i unutrašnja pitanja, Opšti odbor za ekonomska pitanja i Opšti odbor pitanja kulture), shodno planu i inicijativi predsjedavajućih tim tijelima.

Skupština Crne Gore predsjedavala je Parlamentarnom dimenzijom Centralnoevropske inicijative u periodu od 1. januara 2010. do 1. januara 2011. godine, tokom kojeg su organizovane dvije parlamentarne konferencije, na kojima se raspravljalo o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, prekograničnoj saradnji, kao i o komunikaciji parlamenata sa civilnim sektorom.