Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 03. oktobar 2014. 15:05

Započeta 72. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije i donijeta Odluka o održavanju kontrolnog saslušanja potpredśednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, ministra ekonomije, predśednika Odbora direktora EPCG i izvršnog direktora EPCG

Na danas održanoj 72. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, u skladu sa članom 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore, donio je Odluku o održavanju kontrolnog saslušanja potpredśednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, dr Vujice Lazovića, ministra ekonomije, dr Vladimira Kavarića, predśednika Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore ad Nikšić, Srđana Kovačevića i izvršnog direktora Elektroprivrede Crne Gore ad Nikšić, Stefana Pastorija  povodom realizacije ugovora između Vlade Crne Gore i kompanije A2A.

Odbor je razmotrio i odlučio dapredloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije.

Odbor je razmotrio Godišnji izvještaj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2013. godini i odlučio da se o navedenom aktu izjasni u nastavku śednice.

U okviru tačke tekuća pitanja, Odbor je konstatovao da su najavni poziv za imenovanje člana Senata Državne revizorske institucije, zaključno sa 2. oktobrom 2014. godine, prijave podnijeli: Tatjana Rakočević - diplomirana pravnica; Zarija Pejović - doktor ekonomskih nauka; Mirko Jovović - diplomiani pravnik; Predrag Mitrović - magistar ekonomskih nauka; Neli Ćuković -  diplomirana pravnica; Žarko Đurišić - diplomirani pravnik; Dušan Mrdović - diplomirani pravnik; Branko Bulatović - magistar ekonomskih nauka; Radule Žurić – diplomirani pravnik i Zorica Knežević – magistar ekonomskih nauka.

Javni poziv za imenovanje člana Senata DRI, objavljen je 16. septembra 2014. godine, na internet stranici Skupštine Crne Gore i 17. septembra 2014. godine u dnevnim listovima: Pobjeda, Dan, Vijesti i Dnevne novine.

Rok za prijavu je 15 dana od dana poslednjeg objavljenog poziva, to jest, zaključno sa 2. oktobrom 2014. godine.

Postoji mogućnost da pristignu i prijave koje su, eventualno, poslate poštom tako da navedena lista nije konačna.