Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 23. novembar 2015. 14:47

Započeta 121. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor razmotrio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI

Odbor je na današnjoj śednici razmotrio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na: Izvještaj o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti za 2014. godinu, izvještaje o izvršenim pojedinačnim revizijama za navedeni period, kao i ostale aktivnosti Državne revizorske institucije.

Na Odboru je konstatovano da se, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ocjena  primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti po prvi put dostavlja Skupštini Crne Gore kao sastavni dio Godišnjeg izvještaja DRI. Ukazano je da je DRI tokom izrade navedenog Izvještaja imala metodološke probleme prilikom utvrđivanja četiri statička i dva dinamička indikatora za ocjenu fiskalnih kriterijuma, te da je uz ekspertsku  pomoć utvrdila navedene indikatore. Od ukupno šest analiziranih indikatora, jedan indikator koji se odnosi na „primarni gotovinski suficit“ nije zadovoljio propisani kriterijum, kao ni uslove propisane za odnos plan/izvršenje u 2014. godini i odnos izvršenje u 2013/izvršenje u 2014. godini.

Konstatovano je da je DRI, u četvrtom dijelu Godišnjeg izvještaja, dala izvode iz 20 revizija u kojima su prikazani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnom periodu. U izvršenim pojedinačnim revizijama dato je ukupno 468 preporuka i 67 mišljenja (23 pozitivna, 29 uslovnih i 15 negativnih). Stoga, negativno mišljenje na finansijsku reviziju i na reviziju pravilnosti dobile su Opština Budva i JP Nacionalni parkovi, zatim negativno mišljenje na finansijsku reviziju dobio je Muzički centar, dok je Registar ugovora o koncesijama dobio negativno mišljenje na reviziju usklađenosti.

Odbor je pozitivno ocijenio aktivnosti DRI koje se odnose na povećan broj revizija uspjeha u odnosu na prethodnu godinu, jačanje revizorskih kapaciteta za sprovođenje revizija, intenziviranju saradnje sa državnim organima, međunarodnim institucijama i civilnim sektorom  i dr.

Dogovoreno je da će Odbor u nastavku śednice, koji se planira održati u utorak, 24. novembra 2015. godine, razmotriti Predlog zakona o završnom računu Budžeta za 2014. godinu sa Izvještajem DRI o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta za 2014. godinu.