Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 24. novembar 2015. 15:31

Završena 121. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu

Odbor je u nastavku śednice, nakon uvodnog obrazloženja ministra finansija i predśednika Senata Dražvne revizorske institucije, razmotrio Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu sa Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Predloga zakona i upoznao se sa ostvarivanjem finansijskih performansi budžeta za 2014. godinu.

Odbor je konstatovao da je DRI dala pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014. godinu. Najveću pažnju  poslanika tokom rasprave izazvao je osnov za izražavanje uslovnog mišljenja na reviziju pravilnosti. Pitanja poslanika, između ostalog, odnosila su se na: prekoračenje budžetske potrošnje, preusmjerenja, garancije, otplatu sudskih rješenja, javni dug, dug lokalne samouprave, visinu gotovinskog deficita, odnos kamata i kapitalnog budžeta, poreski dug, odnosno odložena poreska i neporeska potraživanja, itd.

Odbor je, nakon rasprave, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o završnom  računu budžeta za 2014. godinu.

U cilju unapređenja sistema javne potrošnje Odbor je jednoglasno podržao nalaze i preporuke DRI, a koje proističu iz revizije Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2014 godinu a odnose se na: budžetska prekoračenja, preusmjerenja i obuhvat javne potrošnje, gotovinske depozite, izdatke budžeta i sistem unutrašnje finansijske kontrole. Odbor je odlučio da pored navedenih predloži Skupštini da usvoji i zaključke koji se odnosi na imovinu, javne nabavke, kapitalne izdatke, kao i onaj koji se odnosi na potrebu praćenja realizacije usvojenih zaključaka i održavanje kontrolnih saslušanja sa predstavnicima onih subjekata revizije koji su dobili negativno mišljenje.