Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 24. jun 2016. 14:54

Započeta 149. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena primjena Zakona i podržan Izvještaj i pet amandmana

Na danas započetoj śednici, Odbor je razmatrao primjenu Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure  (EUR) i upoznao se sa Informacijom Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad sprovođenjem ovog zakona. Imajući u vidu stavove predstavnika Centralne banke, Bankarskog ombudsmana i Ministarstva finansija, kao i mišljenja i ocjene koje su članovi Odbora iskazali tokom rasprave, a povodom efekata primjene Zakona i konstatacija da i dalje postoji problem kredita nad kojima nije izvršena konverzija a nalaze se u vanbankarskom sistemu, na Odboru je ukazano na mogućnost podnošenja predloga zaključaka u vezi sa navedenim.

Odbor je u skladu sa članom 25 Zakona o zaštiti konkurencije, razmotrio i podržaoIzvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015. godinu.         

Predlagač Inicijative za održavanje kontrolnog saslušanja generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Predraga Stamatovića, povodom negativnog mišljenja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti Državne revizorske institucije Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu, poslanik Aleksandar Damjanović, povukao je istu iz procedure, s obzirom na to da je lice koje bi bilo subjekat saslušanja razriješeno sa funkcije generalnog  sekretara Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Najavljeno je podnošenje nove inicijative kada se za to steknu formalni uslovi.

Odbor je razmotrio tri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, od kojih su dva amandmana koje su podnijeli poslanici: Marta Šćepanović i Filip Vuković postali sastavni dio teksta Predloga zakona, dok je amandman koji su podnijeli poslanici: Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić prihvaćen u izmijenjenoj formi. Takođe, Odbor je razmotrio amandman na Predlog zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, koji su podnijeli poslanici: Maida Bešlić  i  Filip Vuković, a koji je postao sastavni dio teksta Predloga zakona.

Odbor je podržao amandman na Predlog zaključaka (pet) Odbora za ekonomiju, finansije i budžet  povodom održanog kontrolnog saslušanja ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića i v.d. sekretara Sekretarijata za razvojne projekte, Biserke Dragićević, kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti u vezi sa validnošću izdate garancije, shodno Aneksu ugovora, za završetak radova na hotelu „As“ u Perazića dolu, koje su podnijeli poslanici:  Zoran Jelić i Marta Šćepanović, te je isti postao sastavni dio teksta Predloga zaključaka.

Odbor se nije izjašnjavao o amandmanima koji su podnijeti na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, s obzirom na to da predstavnici predlagača zakona nijesu imali zvanični stav Vlade Crne Gore povodom navedenih amandmana.

Imajući u vidu da predstavnici predlagača zakona i dio predstavnika podnosilaca amandmana nijesu prisustvovali śednici, Odbor nije razmotrio amandmane koji su podnijeti na: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju,Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava iPredlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.