Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 08. jun 2015. 18:13

Održana 37. śednica Odbora za evropske integracije

Na śednici razmotreno više dokumenata koji oslikavaju napredak Crne Gore u integrativnom procesu

Na danas održanoj 37. śednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora su se upoznali sa sadržajem više dokumenata koje priprema Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u cilju praćenja stepena usklađivanja zakonodavstva sa pravom EU i sveukupnog napretka u procesu reformi.

Dokumente na dnevnom redu śednice predstavio je ambasador Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa EU. Predstavljajući Peti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU, za period januar – mart 2015, Pejović je istakao otvaranje dva pregovaračka poglavlja, 16 – Porezi i 30 – Vanjski odnosi, te donošenje Akcionog plana za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, čime je ostvareno početno mjerilo za otvaranje pregovora, kao i usvajanje adaptiranih akcionih planova za poglavlja 23 i 24. U toku rasprave, poslanici su se interesovali za napredak u poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, kao i za razloge za formiranje Nacionalne investicione komisije, koja treba da radi na definisanju liste prioritetnih infrastrukturnih projekata u skladu sa zahtjevima EK.

U predstavljanju Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2015 – 2018 (PPCG) i Prvog kvartalnog izvještaja o realizaciji obaveza iz PPCG-a, ambasador Pejović je kazao da PPCG, kao dokument koji se revidira na godišnjem nivou, predstavlja srednjoročan plan usklađivanja zakonodavstva, sa jasnim rokovima i nosiocima obaveza. Prema njegovim riječima, za četvorogodišnji period je planirano ukupno 167 strategijskih dokumenata i 1076 zakonskih propisa. Kad je u pitanju napredak u realizaciji obaveza u I kvartalu tekuće godine, on je kazao da je realizacija na nezadovoljavajućem nivou – samo 48% u dijelu zakonskih propisa i 73% u dijelu strategijskih propisa, zbog čega je neophodno donošenje plana sanacije i intenziviranje napora od strane nadležnih resora. Diskusija poslanika se odnosila na ostvarene rezultate u poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, sistem rješavanja zahtjeva za azil, kao i na potrebu unapređenja sistema zaštite manjina kroz poboljšanje zakonskog okvira.

Poslanici su se upoznali i sa Prilogom Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2015. godinu, za period 1. septembar 2014 – 1. april 2015. godine, koji predstavlja jedan od izvora informacija na osnovu kojih EK priprema godišnje izvještaje o napretku. Pejović je upoznao poslanike sa novinom u izradi izvještaja o napretku, koji će od ove godine sadržati sveobuhvatnu analizu nekoliko ključnih poglavlja, u cilju lakšeg upoređivanja sa rezultatima drugih država kandidata. U toku diskusije, čula su se mišljenja o potrebi aktivnijeg učešća poslanika Skupštine u izradi Priloga koji se šalje Evropskoj komisiji, te različiti stavovi o potrebi mijenjanja forme samog dokumenta.