Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 11. jun 2015. 18:11

Završena službena pośeta predśednika Odbora za evropske integracije Parlamentu Poljske

Ukazano na postojanje apsolutnog konsenzusa u Sejmu u pogledu daljeg proširenja EU i razmotrena mogućnost saradnje više odbora sa Odborom za evropske integracije

Drugi dan službene pośete Parlamentu Poljske obilježili su sastanci predśednika Odbora za evropske integracije Slavena Radunovića sa predśedavajućim odborima za evropske poslove Sejma i Senata, članovima Odbora za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, kao i sastanak sa direktorom Direktorata za evropske poslove i proširenje u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Poljske.

Ispred Odbora za evropske poslove Sejma, predśednica Odbora Agnješka Pomaska (Agnieszka Pomaska) i zamjenik predśednika Anžej Galaževski  (Andrzej Galažewski) opisujući političku situaciju u Poljskoj istakli su različita mišljenja u odnosu na viziju Evropske unije i poziciju Poljske u okviru nje. U tom smislu, postoje oni koji smatraju da Evropska unija treba da bude efiikasnija i prisutnija na međunarodnoj sceni, a pozicija Poljske takva da značajnije utiče na cjelokupnu evropsku politiku. S druge strane, postoje i oni koji dijele Kameronov pristup u smislu da bi Evropsku uniju trebalo shvatiti kao slobodni savez država u kojima je naglašena pozicija nacionalne države. Međutim, ukazano je na postojanje apsolutnog parlamentarnog konsenzusa u pogledu proširenja Evropske unije i tom prilikom istaknuta podrška Crnoj Gori u pogledu članstva u EU, uz uslov da se svi zahtjevi Evropske komsije u potpunosti ispune. Predśedavajuća Odboru Pomaska napravila je paralelu u pogledu rada Odbora u pretpristupnom periodu i danas , te istakla da je djelovanje Odbora intezivnije otkad je Poljska članica EU, zbog toga što je u fokusu rada širok spektar pitanja za razmotranje, ali i usaglašavanje obaveza, ne samo na nacionalnom nivou, već i usklađivanje sa kalendarom Evropskog parlamenta. S tim u vezi, istakla je značaj saradnje sa ostalim radnim tijelima, ali i predstavnicima Višegradske i Vajmarske grupe za saradnju, kao i grupe baltičkih zemalja.

Predśednik Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore Slaven Radunović ukazao je na kompleksnost procesa pristupanja i zahtjeva koji su pred Crnom Gorom i njenom administracijom, daleko manjom od poljske, ali koju karakteriše izuzetna posvećenost i požrtvovanost u poštovanju rokova i ispunjavanju traženog. S druge strane, ukazao je na neophodnost postojanja snažne političke volje, kako bi se prevazišli najveći izazovi u Crnoj Gori, koji se tiču uvođenja vladavine prava i ostalih pitanja predviđenih poglavljima 23 i 24, a čije bi riješavanje doprinijelo reformama cjelokupnog društva. Ukazujući na postojanje apsolutnog parlamentarnog konsenzusa u pogledu ulaska Crne Gore u EU, Radunović je dodao da je zadatak političke elite da građanima približi evropske procese i na taj način obezbijedi što širu podršku za članstvo.

Na sastanku sa članovima Odbora za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku, predśedavajuća sastanku Halina Rospondek (Halina Rozpondek) ukazala je na strukturu Odbora, koji se bavi razmatranjem predloga zakona za samoupravu,  korišćenje EU fondova i regionalnu politiku. Tokom sastanka ukazano je na značaj koordinacije i saradnje državnih i lokanih vlasti, te posebno istaknuta  važnost direktne veze Parlamenta sa opštinama, a bilo je riječi i o finansiranju opština, te projektima koji se najčešće realizuju iz EU fondova.

Predśednik Odbora Radunović kazao je da su sredstva iz IPA fondova izuzetno važna za Crnu Goru kako za reforme u društvu, tako i razvoj  njenih opština. On je upitao domaćine na koji način je Poljska riješila kadrovsko pitanje kada je riječ o samom pisanju projekata za EU fondove. Tom prilikom je istaknuto da se i Poljska u pristupnom periodu suočavala sa izazovom stručnih kapaciteta, ali da su se i same obuke finansirale od sredstava opredjeljenih kroz date fondove.

Sastanak sa članovima Odbora za evropske poslove Senata obilježio je razgovor o značaju usaglašavanja zakona sa evropskom pravnom tekovinom u skladu sa interesima građana, na koje se ti propisi odnose i koji ih konačno i primjenuju. Fokus sastanka bila je podrška građana procesima integracije, pri čemu je predśedavajući Odboru Edmund Vitbrod (Edmund Wittbrodt) kazao da je podrška u Poljskoj varirala u periodu pristupanja, te da su najskeptičniiji u tom pogledu bili poljoprivrednici. Međutim, kako je kazao, danas, deset godina nakon ulaska Poljske u EU, podrška EU je skoro 90 %. Predśednik Radunović je ukazao na dragocjenost prenošenja poljskog iskustva Crnoj Gori, kao nekog ko važi za najuspješniju evropsku priču u pogledu napretka nakon ulaska u Uniju.

Sastanak sa Arturom Ožehovskim, direktorom Direktorata za evropske poslove i proširenje u Ministarstvu vanjskih poslova obilježio je razgovor o dinamici pregovora i ključnim izazovima Crne Gore na njenom putu ka EU. Tom prilikom istaknuto je da je Crna Gora država kandidat sa najviše otvorenih poglavlja, ali da joj predstoji najzahtjevnija faza pristupanja, koja podrazumijeva obezbjeđivanje primjene već uspostavljenog normativnog okvira, te ulaganje napora u postizanju mjerljivih rezultata u oblasti pravosuđa, suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, a sve u cilju potrebe da građani osjete koristi cjelokupnog procesa evropskih integracija.