Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 17. jun 2015. 16:45

Održan nastavak 53. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Nastavljeno razmatranje Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koji je podnijela Vlada Crne Gore

Shodno obavezi iz Zaključka Odbora sa 53. śednice, obavljene su konsultacije između predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava, predstavnika organizacija koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom i članova Radne grupe za izradu Nacrta zakona, a članovi Odbora su informisani o njihovim zajedničkim stavovima.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović je istakao da su, u cilju poboljšanja teksta Predloga zakona, usaglasili veliki broj spornih pitanja, uvođenjem novih termina, poboljšanjem postojećih odredbi i pojašnjenjem određenih pojmova. Istakao je da određeni predlozi predstavnika nevladinog sektora u ovom trenutku nijesu mogli biti prihvaćeni zbog neusaglašenosti sa već postojećim normama u drugim oblastima. Iskazao je otvorenost za nastavak saradnje.

Predstavnici organizacija koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom izrazili su zadovoljstvo saradnjom sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, naglasivši da je prethodnih dana, na tri održana sastanka, u određenoj mjeri usaglašeno poboljšanje postojećih ili dodavanje novih odredbi, čime je kvalitet Predloga zakona poboljšan. Takođe, izrazili su zadovoljstvo zbog  shvatanja važnosti, ali  i spremnosti za unapređenje teksta Predloga zakona. Ocijenili su da je u što kraćem roku, uz obaveznu  konstantnu i blisku saradnju sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom, neophodno uraditi detaljnu analizu propisa u svim oblastima u kojima je ovim Predlogom zakona garantovana zabrana i zaštita od diskriminacije po osnovu invaliditeta, a nakon toga pristupiti izmjenama tih propisa.

Članica Odbora i ujedno članica Radne grupe za izradu Nacrta Zakona, Snežana Jonica  ukazala je na potrebu izmjene pojedinih propisa, s obzirom da pojedine norme ovog Predloga zakona upućuju na zakone u kojima iste nijesu sadržane. Ocijenila je da će se ovim Predlogom zakonom započeti sa usklađivanjem propisa sa Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom.

Odbor je jednoglasno odlučio da podnese devet amandmana na Predlog zakona, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Nakon rasprave Odbor za ljudska prava i slobode je jednoglasno (sa sedam glasova „za“) podržao Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i predložio Skupštini da ga usvoji.

Takođe, Odbor je jednoglasno donio Zaključak po kojem se Vlada Crne Gore obavezuje da uradi analizu svih propisa koji definišu prava osoba s invaliditetom u oblastima koje definiše Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom, a koje su obuhvaćene i ovim zakonom, kao i da u što kraćem roku pripremi predloge izmjena zakona iz oblasti saobraćaja, zdravstvene zaštite i socijalne i dječije zaštite, te da u svim fazama izrade ovih propisa budu uključeni predstavnici organizacija lica sa invaliditetom i Odbora za ljudska prava i slobode.