Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 16. jul 2015. 14:54

Održana 55. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 55. śednici razmotrio je Amandmane (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Odbor je razmotrio Amandman koji su podnijeli poslanici Slaven Radunović, Predrag Bulatović i Milutin Đukanović. Nakon obrazloženja poslanika Slavena Radunovića, predstavnik predlagača, Leon Gjokaj, direktor Direktorata u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava nije prihvatio predloženi Amandman.

Odbor za ljudska prava i slobode, većinom glasova (tri “za”, tri “protiv” i dva “uzdržan”) nije podržao Amandman koji su podnijeli poslanici Slaven Radunović, Predrag Bulatović i Milutin Đukanović i predlaže Skupštini da ga ne usvoji.

Članovi Odbor su razmotrili Amandman koji je poslanik Koča Pavlovič podnio na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Nakon obrazloženja podnosioca Amandmana, predstavnik predlagača nije prihvatio predloženi Amandman.

Odbor za ljudska prava i slobode, većinom glasova (tri “za” i četiri “protiv”) nije podržao Amandman koji je podnio poslanik Koča Pavlović i predlaže Skupštini da ga ne usvoji.

Odbor je razmotrio i Amandmane (3) koje je podnio poslanik Rešad Sijarić. Poslanik Sijarić je obrazložio podnešene Amandmane (3), a Leon Gjokaj, predstavnik predlagača ih nije prihvatio.

Amandman 1 koji je podnio poslanik Rešad Sijarić Odbor za ljudska prava i slobode većinom glasova (jedan „za“, jedan „protiv“ i pet „uzdržanih“) nije podržao i predlaže Skupštini da ga ne usvoji.

Odbor za ljudska prava i slobode većinom glasova (jedan „za“ i šest „uzdržanih) nije podržao Amandman 2 i Amandman 3 koje je podnio poslanik Sijarić i predlaže Skupštini da ih ne usvoji.

Povodom usmenog zahtjeva Predśednika Skupštine Crne Gore za sazivanje sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i revidiranja  Izvještaja  Odbora o Izvještajima Fonda za manjine za 2012.g i 2013.g sa Zaključkom o načinu usvajanja, predśednik Odbora dr Halil Duković obavijestio je članove Odbora da su isti Izvještaji razmotreni prošle, 2014.godine a Izvještaji Odbora proslijeđeni Skupštini  i arhivirani uz konstataciju da nije jasno zašto su godinu dana Izvještaji Fonda za manjine i Izvještaji Odbora u skupštinskim fiokama, kao i da ne mogu dva puta glasati o istoj stvari.

Takođe, obavijestio je članove Odbora da je o predmetnom zahtjevu uputio Dopis Predsjedniku Skupštine  sa Informacijom o postupanju Odbora povodom razmatranja navedenih Izvještaja (Dopis br. 00-63-8/15-33 od 25. juna 2015. godine). Imajući u vidu da su navedeni Izvještaji na Dnevnom redu Sedme śednice prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine podśetio je na ishod glasanja o predmetnim Izvještajima (tri “za”, tri “protiv”), zbog čega Odbor, shodno prethodno utvrđenoj proceduri, koja je važila u tom trenutku, nije konstituisao predlog prema Skupštini.