Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 20. decembar 2012. 12:51

Održana prva śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu.

Odbor za ljudska prava i slobode 25. saziva Skupštine Crne Gore danas je održao Prvu śednicu. Na početku je predśednik Odbora dr Halil Duković ukratko upoznao članove Odbora s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom skupštinskom sazivu, naglašavajući da je to jedno od najaktivnijih radnih tijela Skupštine, prepoznato i u izvještajima Evropske komisije o napretku Crne Gore. Podśetio je da je Odbor za ljudska prava i slobode, u fokusu obaveza, na planu zakonodavne i kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore, koje proizilaze iz puta ka evropskim i evroatlanskim integracijama, usvojio Plan aktivnosti za 2011.  i Plan aktivnosti za 2012. godinu. Gotovo 90 odsto aktivnosti definisanih Planom aktivnosti Odbora za 2011. godinu je realizovano, a određeni broj aktivnosti definisanih Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2012. godinu iz objektivnih razloga nije realizovan, zbog skraćenja mandata Skupštine i izbornih aktivnosti. Stoga  će, shodno dobroj praksi, a polazeći od plana aktivnosti Skupštine Crne Gore za 2013. godinu, programa rada Vlade za 2013. godinu, Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2012. godinu, kao i nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2012. godinu, Odbor za ljudska prava i slobode sačiniti predlog plana rada Odbora za 2013. godinu koji će se razmatrati već u drugoj polovini januara 2013. godine, kako bi se odmah počelo sa realizacijom brojnih aktivnosti, budući da su brojni  materijali dostavljeni ovom radnom tijelu.

Predśednik Odbora je naglasio, da je posebna vrijednost ovog Odbora, bila što su članovi Odbora najveći broj odluka o aktima, koji su bili predmet razmatranja donosili konsenzusom, jer su svoje političke interese pretpostavili važnosti donešenih odluka od opšteg značaja. Izrazio je očekivanje da će Odbor nastaviti tim tempom i da će u narednom periodu konsenzusom donositi ključne odluke, koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.  

Predśednik Odbora je zamolio članove Odbora iz reda opozicije da do naredne śednice dogovore i dostave Odboru u pisanoj formi predlog za izbor zamjenika predśednika Odbora iz reda opozicije kako bi bio izabran na narednoj śednici.

Odbor za ljudska prava i slobode danas je razmotrio i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Unapređenje položaja RAE populacije, Nacionalni savjeti, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava; Ministarstvo rada i socijalnog staranja u okviru Programa: Transferi za socijalnu zaštitu, Prava iz oblasti socijalne zaštite, razdio: Izdržavanje štićenika u domovima, shodno Zaključku Skupštine Crne Gore (“Službeni list CG“, br.36/11); Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore.

Śednici Odbora prisustvovali su: ovlašćeni predstavnik predlagača Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu, pomoćnik ministra finansija Nemanja Pavličić, kao i predstavnici potrošačkih budžetskih jedinica: Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sekretar Kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Sabahudin Delić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava,  Dragan Đukanović, savjetnik u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Nikola Dedeić, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja, Šefko Crnovršanin, predśednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović, članovi Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Safet Kurtagić, direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Derviš Selhanović, direktor Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore.

Śednici su prisustvovali i predstavnici nevladinih organizacija sa kojima Odbor ima kontinuiranu saradnju: Milisav Korać iz Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” i Milan Radović iz NVO “Građanska alijansa”.

Uvodne napomene o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu uz poseban osvrt na projekciju sredstava za potrošačke jedinice, koje su bile predmet razmatranja na śednici dao je pomoćnik ministra finansija Nemanja Pavličić. Naglasio je da je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu utemeljen na nastavku konsolidacije javnih finansija, kao osnovnom principu fiskalne politike za narednu godinu, što podrazumijeva smanjenje državne i javne potrošnje i povećanje poreskih prihoda. Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu sredstva su umanjena 4,5 osdto u odnosu na 2012. godinu, pri čemu je kapitalni budžet ostao na gotovo istom nivou kao 2012. godine.

Od prisutnih predstavnika potrošačkih jedinica samo su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava iskazali razumijevanje i uz uvažavanje realnosti i postojeće ekonomske krize koja je uslovila predloženi obim budžetskih sredstava, izrazili nadu i očekivanje da će sa predloženim budžetskim sredstvima realizovati projektovane aktivnosti u narednoj godini.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je saopštio da će nastojati da realizuje svoje Zakonom utvrđene aktivnosti sa sredstvima predviđenim Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu, a ukoliko bude imao problema finansijske prirode i usled nedostatka sredstava ne bude mogao obavljati poslove iz njegove nadležnosti, obratiće se Odboru za ljudska prava i slobode koji je, shodno Zakonu o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, nadležan za utvrđivanje zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava instituciji Zaštitnika.   Direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i direktor Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina su izrazili nezadovoljstvo predloženim budžetskim sredstvima, navodeći da su nedovoljna za obavljanje njihovih osnovnih funkcija i da se na taj način ne može doprinijeti afirmaciji, promociji i zaštiti prava manjinskih naroda.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, istakli su da, zbog nove nadležnosti za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijma kao drugostepeni organ, a time i značajnog proširenja obima posla, neće moći odgovoriti novim obavezama bez zaposlenja novih službenika, za šta su im potrebna dodatna sredstva. Predstavnik NVO “Naša inicijativa” je zamolio da se u skladu sa budžetskim mogućnostima razmotri opcija povećanja sredstava za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u okviru Programa - Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za finansiranje planova i programa organizacija iz pojedinih oblasti, kao i povećanje sredstava za socijalnu zaštitu, prvenstveno povećanje iznosa dječijeg dodatka, naknade za njegu i pomoć drugog lica i lične invalidnine.

Članovi Odbora iz reda vladajuće koalicije su i mišljenja da treba uzeti u obzir ekonomsku krizu koja je zahvatila i Crnu Goru i razumjeti da su predložena budžetska sredstva realna u postojećoj situaciji, kao i da se njima može obezbijediti ispunjavanje zakonskih obaveza i realizacija aktivnosti potrošačkih jedinica koje su bile predmet razmatranja na današnjoj śednici. Predstavnici opozicionih partija su iskazali nezadovoljstvo predloženim budžetom i smatraju da se njime neće moći obezbijediti normalno funkcionisanje institucija. 

Nakon veoma duge i sadržajne rasprave, Odbor je:

- većinom glasova podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu za potrošačku jedinicu Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

- većinom glasova podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za potrošačku jedinicu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;

- većinom glasova podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu za potrošačku jedinicu Ministarstvo rada i socijalnog staranja;

- većinom glasova podržao Predlog budžeta Crne Gore za 2013. godinu za potrošačku jedinicu Agencija  za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama -

- većinom glasova nije podržao Predlog budžeta Crne Gore za 2013. godinu za potrošačku jedinicu Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, i

- većinom glasova nije podržao Predlog budžeta Crne Gore za 2013. godinu za potrošačku jedinicu Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore.

Predlog poslanice Snežane Jonice da se zaključkom Odbora za ljudska prava i slobode zahtijevaju sredstva za instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u iznosu od 625.486,72 eura, koliko je Zaštitnik tražio u zahtjevu upućenom Ministarstvu finansija i predlogu koji je uputio Odboru za ljudska prava i slobode, Odbor većinom glasova nije podržao.

Odbor za ljudska prava i slobode će, kao zainteresovani Odbor, u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostaviti Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2013. godinu matičnom  Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.