Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 21. oktobar 2013. 14:05

Završena studijska pośeta delegacije Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Državnom zboru Republike Slovenije

Delegacija Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore u sastavu: mr Branka Tanasijević, šef delegacije, doc. dr Srđa Popović, Srđan Perić i Zdenka Popović, boravila je u studijskoj pośeti Državnom zboru Republike Slovenije, od 17– 20. oktobra 2013. godine.

U okviru zvaničnih susreta, Delegacija Odbora je u Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta imala sastanak sa delegacijom Ministarstva koju je predvodio mr Mirko Stopar, šef Direktorata za visoko školstvo. U Državnom zboru Republike Slovenije, Delegacija Odbora se sastala sa predśednikom Odbora za obrazovanje, nauku, sport i mlade, Jožefom Kavtičnikom, predśednicom Odbora za kulturu, Majdom Potrata i sa članovima dva Odbora.

Tokom sastanaka u Državnom zboru i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i sport,  istaknuto je da saradnja između dvije države u oblasti obrazovanja, na obostrano zadovoljstvo, traje već duže vremena.

Kada je u pitanju slovenački sistem obrazovanja, Bolonjska reforma obrazovnog sistema u Sloveniji je započeta 2004. godine, kada je Zakonom odlučeno da se svi stari programi moraju prevesti na Bolonjski sistem do 2010. godine. S obzirom da još uvijek ima jedan broj studenata koji nisu završili studije započete po starom sistemu, rok za završetak studija im je produžen do kraja 2015/2016. godine. Takođe, 2004. godine su ustanovljene i osnove za finansiranje novog sistema školstva, koji se do danas nekoliko puta mijenjao.

Za Sloveniju je karakterističan relativno mali broj univerziteta – četiri (tri državna i jedan privatni), te povećan broj tzv. samostalnih obrazovnih institucija kojih ima 39. Karakteristično za Sloveniju je, takođe,da ukupan broj studenata svake godine opada, dok se istovremeno povećava broj studenata koji upisuju više stručne škole. Dalje, broj studenata koji se upisuju na studijske programe društvenih nauka opada (sa 45 na 36%), dok upis na tehničke fakultete raste.

Vlada Slovenije je usvojila i Nacionalni program za visoko školstvo 2011–2020. godine, čiji je cilj osavremenjivanje visokog školstva do 2020. godine. Poseban akcenat se stavlja na internacionalizaciju visokog školstva, sa ciljem da se do 2020. godine privuče najmanje 10% stranih studenata i predavača, ali i poveća broj mobilnih slovenačkih studenata i predavača  na 20% do 2020. godine. Takođe, namjera je i obezbjeđivanje studijskih programa na stranim jezicima, kao i povećanje broja transnacionalnih istraživačkih projekata i zajedničkih studijskih programa.

Pored internacionalizacije, akcenat je i na kvalitetu visokog obrazovanja. Kada je u pitanju kvalitet nastave, zakonskim izmjenama iz 2004. godine, stvorene su osnove za formiranje Agencije za obezbjeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Jedan od novopostavljenih ciljeva je i da se Agencija upiše u Evropsku mrežu agencija za obezbjeđivanje kvaliteta, te da se evropski standardi i smjernice u potpunosti implementiraju u interne institucionalne sisteme obezbjeđivanja kvaliteta.

Što se tiče jednog od EU ciljeva u ovoj oblasti, da 40% mladih starosne dobi 30-34 godine ima visokoškolsko obrazovanje, Slovenija je taj cilj već dostigla. Sa druge strane, Slovenija je na četvrtom mjestu u EU po udjelu generacije koja se upisuje na visoke škole, što se smatra previsokim udjelom.

U odnosu na finansiranje obrazovanja, cilj Slovenije je povećanje ulaganja u ovu oblast. Konkretno, za tercijarno obrazovanje, cilj je povećanje ulaganja na najmanje 1.6% GDP-a do 2015. godine i 2.5% GDP-a do 2020. godine.  Trenutno, Vlada Slovenije izdvaja 1.3% GDP-a godišnje za visoko obrazovanje, odnosno oko 295 miliona eura.

Kada je u pitanju osnovno obrazovanje, Vlada Slovenije finansira udžbenike za sve učenike osnovnih škola, dok roditelji plaćaju radne sveske i, eventualno, oštećene udžbenike. Takođe, u Sloveniji je obezbijeđen besplatan prevoz za sve učenike i studente, koji finansiraju lokalna uprava i Vlada.

Tokom razgovora u Sloveniji, članovi Delegacije su iskazali posebno interesovanje po pitanju iskustva Slovenije u vezi primjene Bolonjske deklaracije, usklađenost sistema obrazovanja i tržišta rada, izdvajanja iz budžeta, licenciranje nastavnika, izbor direktora obrazovnih institucija, itd.

Studijska pośeta Sloveniji je ocijenjena veoma uspješnom i od izuzetne važnosti za budući rad Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.