Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 25. novembar 2013. 14:04

Održana devetnaesta śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja, pomoćnika ministra zdravlja i direktora Uprave policije, na temu - primjena „ Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015”

Na devetnaestoj śednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održano je kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja mr Predraga Boškovića, pomoćnika ministra zdravlja dr Mensuda Grbovića i direktora Uprave policije Slavka Stojanovića, na temu – primjena Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015.
Nakon rasprave u kojoj su osim članova/ica Odbora učestvovale i predstavnice NVO “Bona Fide” – Pljevlja, Centar za ženska prava-Podgorica, “Sigurna ženska kuća”-Podgorica i “SOS Telefon za žene i djecu, žrtve nasilja-Nikšić”, Odbor je većinom glasova usvojio sljedeće zaključke:
- Odbor je konstatovao da raspoloživi podaci ukazuju na činjenicu da problem nasilja nad ženama postaje vidljiviji. Problemi koji se javljaju u praksi ukazuju da je potrebno podići nivo saradnje između nadležnih institucija, kao i njihove saradnje sa organizacijama civilnog društva i kontinuirano raditi na jačanju kapaciteta u pogledu specifičnih znanja i vještina.
- Konstatovano je da treba pojačati rad na primjeni Konvenvcije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i informisanosti društvene sredine i svih aktera u cilju suzbijanja nasilja nad ženama, te zajednički raditi na postizanju društvenog konsenzusa, a u cilju prevazilaženja i traženja najboljih, najefikasnijih rješenja.
- Odbor će pratiti donošenje propisa za sprovođenje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u Zakonom propisanim rokovima.

Śednici su prisustvovali predstavnici/e Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Misije OEBS u Crnoj Gori.