Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 26. novembar 2013. 19:47

Održana 20. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Predstavljen Izvještaj o pravima žena na Zapadnom Balkanu

Na 20. śednice Odbora za rodnu ravnopravnost, održanoj 26. novembra 2013. godine, poslanica Evropskog parlamenta Marije Cornelissen predstavila je Izvještaj o pravima žena na Zapadnom Balkanu.

Svrha Izvještaja je upućivanje na mehanizme za implementaciju u zemljama koje su u procesu pristupanja EU, umjesto nabrajanja opštih problema u vezi sa pravima žena i rodnom ravnopravnošću. Primarni cilj je upućivanje konkretnih poziva zemljama da prilagode zakone, politike, budžete i/ili institucionalne okvire, uvažavajući specifičnosti zemalja umjesto opštih zapažanja o regionu u cjelini, što je opravdano različitim fazama procesa pristupanja u kojima se zemlje nalaze. Mjere su navedene za svaku državu posebno, a pored opštih  principa, istaknute su posebne napomene u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti ravnopravnosti i ostalim instrumentima, akcionim planovima i strategijama Vlade, Skupštine i nezavisnih tijela, radom policije i sudstva, budžetskim aspektima i saradnje sa civilnim društvom.

U Izvještaju koji se odnosi na Crnu Goru pozdravljeno je uvođenje mjera za postizanje rodne ravnopravnosti u program reformi Crne Gore na putu ka pristupanju EU, kao i napori koji čini Skupština Crne Gore da istraži na metodičan način implementaciju zakonodavstva u oblasti ravnopravnosti. U dijelu Izvještaja  takođe se konstatuje da procenat žena u političkom odlučivanju nije značajnije porastao u nekoliko proteklih decenija, pa se stoga poziva Vlada da reformiše zakonodavstvo u ovoj oblasti i obezbijediti njegovo poštovanje, zahtijeva se povećanje ljudskih i finansijskih resursa za Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti, implementacija zakonskog i institucionalnog okvira za sprovođenje rodne ravnopravnosti i Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti. Konstatuje se i napredak ostvaren u borbi protiv nasilja u porodici, ali i da i dalje predstavlja značajan problem u Crnoj Gori, zbog čega treba uložiti dodatne napore da se implementira relevantno zakonodavstvo i Protokol o postupanju, uvede nacionalna SOS telefonska liniju, kao i jedninstvena baza podataka o slučajevima nasilja nad ženama.

Tokom rasprave razmijenjena su mišljenja o pojedinim pitanjima i istaknuto da je unaprjeđenje principa rodne ravnopravnosti suštinski dio procesa, ne samo zbog toga što žene čine polovinu populacije u zemljama koje su u procesu pristupanja, već i zato što je rodna ravnopravnost jedna od ključnih vrijednosti EU, predviđenih Ugovorom o Evropskoj uniji.