Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 04. decembar 2013. 17:34

Održana 21. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Održana 21. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost.


Na dnevnom redu-politička participacija žena u procesu pridruživanja Evropskoj uniji

Na 21. śednici Odbora za rodnu ravnopravnost, Skupštine Crne Gore, kojoj je prisustvovala Aleksandra Cas Granje, direktorka Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, razgovarano o političkoj participacija žena u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak je istakla da je nakon uvođenja kvota u izborni zakon došlo do povećanja broja žena u crnogorskom parlamentu, da je sada taj procenat 16,05%, što je najveći procenat od kada žene u Crnoj Gori imaju pravo da biraju i budu birane, ali ne i procenat koji govori o kritičnoj masi, dovoljnoj da nametne svoj stav i mišljenje većini. Zato se na nedavno održanoj śednici Odbora, kojoj su prisustvovali eksperti/kinje koje se bave pitanjem političke participacije žena, predstavici/e međunarodnih organizacija, kao i predstavnice civilnog sektora, razgovaralo o modelu djelotvornih kvota i definisali zaključci koje je Odbor dostavio Radnoj grupi za izgrađivanje povjerenja u izborni proces, kako bi se izabrao model kojim će se omogućiti da i među izabranim poslanicima/ama bude 30% manje zastupljenog pola.
Aleksandra Cas Granje, direktorka za Crnu Goru, Makedoniju, Tursku i Island u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije, između ostalog, istakla je značaj Poglavlja 23 i 24 u kojima će se kroz akcione planove raditi na unaprjeđenju političkih prava žena i povećanja broja žena na mjestima odlučivanja; pitanjima zaštite od nasilja nad ženama, kao i Poglavlja 19 kroz koje će se pratiti ekonomsko osnaživanje žena. Istakla je i da svaka strategija treba, zbog unapređenja ravnopravnosti žena, da ima tri stuba: pristup obrazovanju, pristup zapošljavanju i pristup političkim strukturama. Takođe, naglasila je da će se kako proces pregovora Crne Gore i EU bude tekao jačati značaj rodne ravnopravnosti.
Rastislav Vrbenski, stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, naglasio je da se zakonska odredba koja obavezuje političke partije da obezbijede 30% žena na izbornim listama, pokazala kao dobar primjer, ali da i dalje treba težiti ostvarivanju procenta od 30% žena koje će učestvovati u odlučivanju i kreiranju politika. Formiranjem Radne grupe stvorena je mogućnost za dijalog o dodatnim mehanizmima i najboljim rješenjima za političku reprezentaciju žena. Naglasio je da treba osnažiti žene i ukazao na preporuke koje se odnose na rodnu ravnopravnost, a sadržane su u Rezoluciji Evropskog parlamenta o pravima žena u zemljama na Zapadnom Balkanu.

Śednici su prisustvovali: Mitja Drobnič,šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Alberto Kamarata, šef Sektora za politiku, evropske integracije i privredu Delegacije EU u Crnoj Gori, Adie-Baird Dawn, zamjenica šefa operativnog sektora u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Anre Lys, šef Sektora za implementaciju projekta, Barbara Ratovnik, savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije, Mladenka Tešić projektna menadžerka, Andjela Lango, politička službenica u Generalnom direktoratu za proširenje, Lia Magnaguagno, šefica Odjeljenja za demokratizaciju u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori, predstavnice civilnog sektora Maja Raičević , izvršna direktorica Centra za ženska prava, poslanik Miodrag Vuković, poslanica Azra Jasavić i predstavnici/e diplomatskog kora.