Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 24. novembar 2014. 15:18

Održana 36. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Predstavljeno Mišljenje o uticaju potvrđene Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici na zakonske propise u Crnoj Gori

Na danas održanoj 36.śednci Odbora za rodnu ravnopravnost, kojoj su prisustvovali potpredśednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija i predśednik Savjeta za zaštitu od diskriminacije dr Igor Lukšić, šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič, zamjenik Šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori Waldamar Figaj i ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, predstavljeno je Mišljenje o uticaju potvrđene Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici na zakonske propise u Crnoj Gori, koje su sačinili eksperti/kinje ODIHR-a iz Varšave. U okviru prezentacije predstavljeno je i Mišljenje o Nacrtu zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela u Crnoj Gori, o čemu su govorile šefica Odjeljenja za zakonodavstvo OEBS/ODIHR Alice Thomas i savjetnica za rodnu ravnopravnost OEBS/ODIHR Lana Ackar.

Potpredśednik Vade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija i predśednik Savjeta za zaštitu od diskriminacije Igor Lukšić, izrazio je zadovoljstvo u odnosu na ocjene iznijete u Mišljenju ODIHR-a koje se odnose na pozitivne promjene urađene u Crnoj Gori, kako na zakonodavnom, tako i na planu javnih politika u oblasti sprječavanja i zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iznijete ocjene ohrabruju i predstavljaju podstrek institucijama u Crnoj Gori, za nastavak aktivnosti u cilju daljeg usaglašavanja odredbi domaćeg zakonodavstva sa odredbama Istanbulske Konvencije.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Mitja Drobnič, u uvodnom obraćanju naglasio je da su dobri zakoni važni u ovoj oblasti, ali nijesu dovoljni. Potrebna je njihova odlučna primjena, rad na smanjenju nejednakosti između žena i muškaraca i podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u porodici i nasilja nad ženama. U tom pogledu, od izuzetnog značaja su i kontinuirano jačanje institucija sistema, efikasne obuke sudija, tužilaca, pripadnika policije, socijalnih radnika, kako bi se cijeli institucionalni mehanizam odlučno suprotstavio nasilju nad ženama i nasilju u porodici i pružio podršku žrtvama. Evropska unija ohrabruje Crnu Goru da nastavi sa unaprjeđivanjem svog pravnog okvira za rodnu jednakost, ali i da ojača napore u borbi protiv nasilja u porodici i u smanjivanju rodnog jaza u svim oblastima života.

Zamjenik šefa Misije OEBS-a u Crnoj Gori Walemar Figaj, je istakao da je po mišljenju Misije, Crna Gora napravila značajne pomake, usvajajući niz zakona i pratećih dokumenata, međutim, sve dok implementacija tih zakona ne dobije u praksi adekvatan prioritet, neće biti moguće govoriti o stvarnom napretku. Potrebno je da trajno zaživi svijest, kako kod institucija, tako i kod građana, da borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i pružanje neophodne podrške žrtvama mora biti sastavni dio svakodnevnog života u društvenoj zajednici.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, je podśetio da je Crna Gora pokazala posvećenost ovom problemu i bila je među prvih pet država potpisnica Konvencije, koja je stupila na snagu 1. avgusta t.g. i da smo u obavezi da uočimo koje su to promjene u zakonodavnom i strateškom okviru neophodne, kako bismo u potpunosti primijenili standarde sadržane u ovoj Konvenciji, a koji se odnose na prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i u porodici. Ukoliko želimo da uspostavimo dugoročnu politiku za pružanje opštih usluga žrtvama rodno zasnovanog nasilja, neophodan je proaktivan pristup, koji će uključiti sve relevantne subjekte.

Śednici su prisustvovali- poslanici Kemal Zoronjić i Milorad Vuletić,  predstavnici/e pojedinih institucija, nevladinog sektora i predstavnici OEBS-a i UNDP-a.