Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 24. novembar 2015. 15:30

U Podgorici otvorena Međunarodna konferencija posvećena primjeni Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Konferencija u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost i NVO Sigurna ženska kuća biće nastavljena śutra

U Podgorici je danas otvorena  Međunarodna konferencija posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na temu:  “Opšte i specijalizovane usluge podrške – garancije kvaliteta usluge”.

Na otvaranju Konferencije govorile su: Nada Drobnjak, predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Ljiljana Raičević, predśednica Sigurne ženske kuće, Barbara Rotovnik, predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori i Zorica Kovačević, ministarka rada i socijalnog staranja. Fiona McCluney stalna koordinatorka UN sistema i stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, je putem video poruke, između ostalog, naglasila  potrebu koordiniranog odgovora državnog i civilnog sektora u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici i istakla ulogu Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, koja je od ključnog značaja za sistem zaštite u Crnoj Gori, jer Odbor ima važnu ulogu u okupljanju svih važnih aktera u borbi protiv nasilja. Takođe, posebno je zahvalila predśednici Odbora Nadi Drobnjak, na predanom radu i posvećenosti u rješavanju problema u ovoj oblasti.

Predśednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, u svom obraćanju, između ostalog, istakla je da nasilje nad ženama teško krši i umanjuje, a često i poništava uživanje ljudskih prava od strane žena posebno njihovih osnovnih ljudskih prava na život, bezbjednost, slobodu, dostojanstvo, fizički i ekonomski integritet. Takođe, naglasila je da je Crna Gora preduzela i preduzimaće mjere za uspostavljanje zakonodavnog, investicionog i organizacionog okvira za sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kako bi se obezbijedio multidisciplinarni pristup zaštite žrtve nasilja kao i efikasno kažnjavanje i resocijalizacija počinilaca.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, govorila je o postignućima u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i tzv. Istanbulske konvencije i podśetila da je uveden SOS telefon  za žene i đecu žrtve nasilja, da je u toku izrada nove strategije zaštite od nasilja u porodici, kao i da će se na nivou potpredśednika Vlade formirati koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Diskusija se odvijala u okviru panela  “Opšte i specijalizovane usluge podrške – garancije kvaliteta usluge” i panela “Specijalizovane usluge podrške – izazovi u dostupnosti i mogući pružaoci”.

Profesorica na Fakultetu političkih nauka i savjetnica Predśednika Crne Gore dr Sonja Tomović Šundić, govorila je na temu “Etički aspekti nasilja nad ženama i nasilja u porodici”.

Konferenciji prisustvuju: parlamentarke/ci,predstavnice/ci vlada i nadležnih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom prava žena žrtava nasilja iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Makedonije, Turske, Albanije i Kosova.

Konferenciju su finansijski podržali EU kroz projekat “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja” i TASCO (Technical Assistance for Civil Society Organisations)People2Peoplecomponent i UN WOMEN.     

Međunarodnu konferenciju posvećenu primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, organizovali su Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i NVO Sigurna ženska kuća.