Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 14. decembar 2015. 11:26

Održana 56. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj 56. śednici, razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava – Program 3: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i Program 4: Unaprjeđenje položaja RAE populacije, Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Program 3: Centri za socijalni rad, Program 4: Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Program 5: Socijalna, boračka i invalidska prava, Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore - Program 3: Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstvo odbrane i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Tokom rasprave, Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona nijesu vidljive budžetske linije iz kojih se finansiraju aktivnosti iz Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti (PAPRR) 2013 – 2017, i da to otežava način njegovog razmatranja sa aspekta nadležnosti Odbora za rodnu ravnopravnost. Takođe, Odbor je konstatovao da je neophodno da Vlada Crne Gore učini napor kako bi se kroz zakon o završnom računu budžeta za 2015. godinu mogla pratiti primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti, prije svega čl. 3 i 14, ali i da se budžet za 2017. godinu planira na način da se prepoznaju rashodi za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Odbor je, većinom glasova, podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, i predlaže Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini Crne Gore, da usvoji Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

Śednici Odbora prisustvovali su: mr Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za budžet, Ivan Krkeljić, generalni sekretar Zaštitnika, Igor Vučinić, načelnik Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Direktoratu za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Mersudin Gredić, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost Ministarstva, Radmila Đakonović, samostalna savjetnica u Direktoratu za ljudske resurse Ministarstva odbrane, Tamara Ivković, samostalna savjetnica u Direktoratu za budžet i Marijana Radunović, samostalna savjetnica u Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima.