Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRUGO POSLANIČKO PITANJE MILORAD VULETIĆ

Kada se može očekivati početak radova na rekonstrukciji i proširenju kolovoznog zastora glavnog gradskog mosta na Rijeci Zeti u Danilovgradu.

Dakle, malo istorijata glavni gradski most na Zeti predstavlja jedan od simbola Danilovgrada, a mjesto je našao i u opštinskom grbu sedam kamenih lukova mosta nad Zetom u Danilovgradu koji su izgrađeni umjesto drvene konstrukcije svjedoče o vremenu kada su Petrovići htjeli administrativni centar u srcu Bjelopavlića. Tako je sagrađen kameni most koji zamisliše i izgradiše crnogorski vladari, priželjkivali su ga i vojvoda Mirko i Petar drugi Petrović Njegoš i knjaz Danilo sa željom da spoje dva pazara, dvije glavice Prentinu i Ćeranića glavicu, da formiraju trgovački centar. Danilov nasljednik knjaz Nikola je poštovao zamisao svog pokojnog strica da u Bjelopavlićima napravi novu varoš. Most u Danilovgradu sagrađen 1869.godine ima posebnu vrijednost, on je vršnjak grada sastoji se od pet svodova po 16,30 metara raspona šest stubova po 2,9 metara širine i dva manja svoda na krajevima po 5 metara raspona, svodovi, stubovi i čeoni stubovi izvedeni su obrađeni od kamenih kvadera u krečnom malteru dužina mosta je 113 metara pored Carevog mosta on predstavlja najveći očuvani most iz 19 vijeka u Crnoj Gori. Za vrijeme Drugog svjetskog rata pretrpio je značajno oštećenje, ali ipak je saniran od strane Njemaca, posljednja njegova sanacija bila je davne 1984.godine iako su još tada bili stvoreni preduslovi za njegovu cjelokupnu rekonstrukciju, most je saniran u njegovim postojećim gabaritima i izvršena je inektiranje zidova, saniran zadnji svod i postavljana nova kolovozna površina. Širina kolovoznog zastora na mostu je pet metara i ne obezbjeđuje uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja s obzirom da se ne mogu dva autobusa mimoići povećan je intezitet saobraćaja koji je uslovio izgradnju puta manastir Ostrog, manastir Ždrebaonik prosto nameće potrebu proširenja kolovoza na glavnom gradskom mostu koji ujedno predstavlja usko saobraćajno grlo.

Zahvaljujem. 

 

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala Vam.

Gospodine ministre imate riječ. 

 

IVAN BRAJOVIĆ: 

Hvala vam gospodine potpredsjedniče.

Naravno ja ovo pitanje ima prilične sličnosti u smislu nadležnosti sa prethodnim pitanjem jer evo da podsjetim da u skladu sa članom 5 stav 2 Zakona o putevima poslove razvoja izgradnje i rekonstrukcije održavanja zaštite korišćenju i upravljanju državnim putevima vrši organ uprave nadležne za državne puteve, a takođe članom 5. stav 3. Zakona o putevima postoje razvoji izgradnje rekonstrukcije održavanja zaštite korišćenja i upravljanja opštinskim putevima obavljaju organi jedinice lokalne samouprave. U konketnom slučaju radi se o objektu koji se nalazi na opštinskom putu i isti u nadležnosti Opštine Danilovgrad. Takođe, moram da pomenem što mi je posebno važno da prostornim planom Crne Gore do 2020.godine jeste predviđeno da lokalni put Podgorica, Danilovgrad, Glava Zete, Bogetići, bude novi regionalni put ali da još uvijek ne spada u kategoriju državnih puteva te samim tim nije još uvijek u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva, sve dok se ne izvrši prekategorizacija putne mreže u Crnoj Gori. Važno je istaći takođe da je shodno studiji izvodljivosti rekonstrukcija lokalnih puteva, koja je finansirana od strane Evropske banke za obnovu i razvoj lokalni put Bogetići - Glava Zete, Danilovgrad - Podgorica, prepoznat kao jedan od puteva koji predstavlja investiciju sa visokim prioritetom kvalifikovanim za finansiranje od strane ... Od investicije se očekuje da dođe do poboljšanja stanja saobraćaja povećanje stepena bezbjednosti uštede vremena goriva razvoja turizma poboljšanje novih prilika za rad kao i razvoja poljoprivrednih zajednica. Za dionice Grbe - Spuž - Podgorica, glavni projekat je završen dok se za dionicu Bogetići - Cerovo, Glava Zete i dionicu Glava Zete - Danilovgrad, pripremljene pleniminarne studije sad naravno predmet pažnje navedene studije bio je svakako i predmet vašeg pitanja kameni most koji nosi ime Radovana Pavićevića na Rijeci Zeti na ulazu u Danilovgradu. Ja ovdje imam izvor iz te studije izvodljivosti rekonstrukcije lokalnih puteva gdje se kaže koje je finansirano od strane ... gdje se kaže s obzirom na njegovo dobro stanje i širinu, a poslanik Vuletić rekao kad je izvršena posljednja rekonstrukcija toga mosta a i na to da se nalazi u gradskoj oblasti ovaj most se može u potpunosti zadržati, uzimajući u obzir samo potrebe za periodičnim održavanjem. Naravno osim ovih slučajeva koje se zaista odlikuju velikom estetskom vrijednošću konstrukcije i ima istorijski značaj, imam osnova duž puteva koji se uzimajući u vidu i njihovu širinu i opšte stanje mogu održati uz obezbjeđivanje periodičnog održavanja i naknadnog seizmičkog ojačavanja koje je to potrebno, a tu se onda misli na dionice naprimjer Lubnica - Berane mostove na tim dionicama ili Glava zete Danilovgrad određeni mostovi na tim dionicama kao i Trpez Petnjice Bioče. Ono što je važno istaći ovom prilikom da je preko puta išla inicijativa u posljednjih gotovo više od 20 godina da se taj put prekategoriše u regionalni put. Smatrali smo svi zajedno da ima apsolutnog opravdanja za to što povezuje praktično dva najveća grada u Republici jer ide Podgorica, Danilovgrad, Bogetići, Nikšić i predstavlja alternativni pravac jednom od najopterećenijih putnih pravaca ovom novom magistralnom putu Podgorica - Danilovgrad, Nikšić, kad smo odradili ovu analizu od 12 puteva koji su dali u ponudi samo četiri putna pravca su zadovoljile kriterijume i bijerdea za investicije za ulaganje i u toj mjeri za prekategorizaciju. To su Jezerine Jalovice, Lubnica Berane, gdje ćemo tek smo počeli radove na proboju tog puta i na raznim investicijama tu se sve gradi veliki tunel od 2,5 km na tom zahvatu i sve. Drugi je Bogetići-Danilovgrad Podgorica, što je mislim za sve Danilovgrađane i Bjelopavliće veoma značajno da se konačno prepoznao značaj i apsolutno ocijenila potreba za rekonstrukcijom, Mojkovac- Kurikuće-Lubnice i Golubovci –Mataguži-Tuzi. Oni su po svim kriterijumima ocijenjeni da imaju potrebu i imaju i zaista značajno ulaganje s tim što moramo ovdje istaći da je Opština Danilovgrad izvršena rekonstrukcijom dijela na svojoj teritoriji, tada nije bilo pokrenuto to pitanje sa glavnog grada Podgorice, a sad se radi taj dio. Mislim da će se stvoriti uslovi, samo, kao što sam rekao, do Prostornog plana 2020. godine on treba da uđe u tu kategorizaciju regionalnih puteva i da pređe u obavezu održavanja od strane države Crne Gore, od strane Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Ono što mi je konačno važno, da smo, što se kaže, naše dugogodišnje decenijske napore krunisali na taj način. U ovom trenutku mi nećemo biti u mogućnosti da sad intervenišemo u brže vrijeme, jer kada taj put bude regionalni vjerovatno će, onda, i potrebe ....(Prekid) ... rekonstrukcijom tog puta ... može dovesti do toga da ovo što je sasvim opravdano poslanik Vuletić rekao, nedovoljna širina za značajno povećan broj saobraćajne frekvencije na tom putnom pravcu, vjerovatno onda dovodi i do značajnih zahvata na mostu. Hvala.

  

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala vama.

Izvolite, kolega Vuletiću. 

 

MILORAD VULETIĆ: 

Zahvaljujem.

Vrlo kratko. Smatram, kao i većina građana, a nadam se da je ..... saobraćaj u Danilovgradu, da on praktično povezuje tri regionalna putna pravca, imajući ovaj glavni put do petlje, zatim ovaj glavni put o kojem ste vi govorili koji ide Glava Zete, Bogetići, Nikšić i ovaj novi put koji veže dvije svetinje i trinaest sela, dakle Danilovgrad, manastir Šdrebaonik, manastir Ostrog, Bogetići i Carev most u Nikšiću.

Imajući u vidu da su to nekada, posebno ovaj put koji ide preko Glave Zete imao status regionalnog i magistralnog puta, mislim da se tu može naći prostora da se i ova investicija projektuje već za narednu godinu u dijelu kapitalnog budžeta države kojeg budemo usvajali. Moram napomenuti da Danilovgrad, kao i preostalih 14 opština koje su niskobudžetske opštine i nemaju dovoljno sredstava za izdvajanje za kapitalne investicije na svojoj teritoriji, a da se ovdje zahtijeva mnogo više i sredstava i novca da bi se ovaj projekat realizovao.

Vi ste pričali u dijelu putnog pravca koji veže Podgorici preko Vranjskih niva do Danilovgrada. Nijesam baš siguran da će ići rekonstrukcija do Spuža nego samo do Vranjskih niva, i u tome i jeste problem. Ukoliko sam pogrešno informisan, volio bih da je ovako kako ste vi rekli, da će ići do KP doma, odnosno do teritorije Opštine Danilovgrad.

No, u svakom slučaju, nadam se da je i ovo dovoljno da informišemo javnost o problemima ove vrste kojim se bori i suočava lokalna uprava u Opštini Danilovgrad sa građanima. Svakako da ćemo se svi zajedno potruditi na opšte zadovoljstvo da ove putne pravce privedemo namjeni kako zbog sigurnosti saobraćaja, tako i zbog velikih potreba ne samo lokalnog stanovništva nego i građana Crne Gore i svih ostalih turista koji su u velikom broju prisutni na području naše opštine, posjećujući svetinje manastir Ostrog i Šdrebaonik i sve ostale prirodne ljepote kojima se opština Danilovgrad može pohvaliti. Zahvaljujem. 

 

PREDṤEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ: 

Hvala vama.

Poštovane kolege, najavio sam još kolegu Džavida Šabovića. Međutim, on me obavijestio da je njegovo poslaničko pitanje preuzeo ministar unutrašnjih poslova gospodin Konjević, iako je bilo upućeno ministru saobraćaja, tako da ćemo odgovor na njegovo pitanje čuti sjutra kada kolega Konjević bude u parlamentu.

Da li ste vi željeli riječ povodom ovoga? Izvolite. 

 

IVAN BRAJOVIĆ: 

Sasvim kratko, potpredsjedniče. Pošto je to pitanje stiglo otprilike, nijesam imao nijedno pitanje koje je usmjereno u formalnom smislu i potpuno meni, jer poslanik Šabović je pitao u smislu kada će to konačno početi da funkcioniše. Mislim da je ovdje važno i zbog auditorijuma da kažem nešto čime se kolega Konjević neće sjutra baviti, on će se, vjerovatno, više baviti graničnim prelazom.

Moram da kažem, kada imamo čime da se pohvalimo, treba i to da kažemo da smo mi, odnosno crnogorska strana je izvršila rekonstrukciju putnog pravca Murina-Čakor-Peć do piramida, odnosno prepreka koje je postavio KFOR 1999. godine. Da kosovska strana nije rekonstruisala dva i po kilomentra puta na svojoj teritoriji i sa završetkom rekonstrukcije tog dijela puta stvaraju se uslovi za otvaranje putnog pravca, jer putni pravac ne može ni biti otvoren bez uspostavljanja graničnog prelaza i granične kontrole od strane obije države. Želim da ovdje vrlo precizno ponovim da, što se tiče Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Direkcije za saobraćaj kao organa u sastavu, zaduženje preuzeto zaključkom Vlade sa sjednice od 25. marta 2010. godine koje se odnosi na rekonstrukciju putnog pravca Murina-Čakor-Peć na našoj teritoriji je u potpunosti realizovana. Sada se očekuju dogovori koji traju oko graničnog prelaza i oko dijela koji kosovska strana treba da rekonstruiše. Mislim da nije loše da se ovo čuje, a ovaj dio koji se odnosi na samo regulisanje graničnog prelaza, to će kolega Konjević sjutra odgovarati. Hvala vam.