Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 28. maj 2013. 15:44

Održana prezentacija nacrta analize "SIGMA"

Prezentacija nacrta analize „Proces donošenja i koordinacije javnih politika u Crnoj Gori“, koji je sačinila SIGMA (Program podrške unapređenju sistema državne uprave u zemljama Centralne i Istočne Evrope) održana je danas u Plavoj sali Skupštine Crne Gore.

Nalaze analize, sa posebnim osvrtom na Skupštinu Crne Gore, predstavili su predstavnici SIGMA-e Klaus Gec, ekspert za kapacitete parlamenata i Klas Klaas, ekspert za parlamentarna pitanja.

Predmet interesovanja ove analize, koju SIGMA priprema prvi put ove godine je proces donošenja i koordinacije javnih politika u Crnoj Gori, uključujući njihovo planiranje, razvoj i sprovođenje. U dijelu koji se odnosi na Skupštinu Crne Gore analiza je usmjerena na zakonodavni postupak, sprovođenje kontrolnih aktivnosti, postupak donošenja budžeta i proces pristupanja Evropskoj uniji. U tom pogledu, pažnja je posvećena ne samo političkim procesima, već i administrativnim kapacitetima i stručnoj podršci u radu poslanika. Nacrt analize sadrži i preporuka koje se, između ostalog, odnose na planiranje zakonodavnog rada, postupak razmatranja budžeta, podjelu nadležnosti odbora sa velikim opsegom nadležnosti, organizaciju praćenja usklađivanja zakona sa pravom EU, kao i mehanizme parlamentarnog nadzora.

Nacrt analize pripremljen je nakon pośete predstavnika SIGMA-e Crnoj Gori, realizovane krajem marta 2013. godine i sastanaka koji su tom prilikom održani sa predstavnicima Skupštine i Vlade. Na današnjoj prezentaciji u Skupštini učestvovali su predśednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Rifat Rastoder i članice Odbora Azra Jasavić i Snežana Jonica, predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet mr Aleksandar Damjanović i član Zakonodavog odbora Srđan Perić, sa kojima su predstavnici SIGMA-e razgovarali tokom prethodne pośete, kao i rukovodioci organizacionih jedinica Službe Skupštine.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Damir Davidović, danas se takođe sastao sa predstavnicima SIGMA-e, a tema razgovora bili su nalazi i preporuke sadržani u nacrtu analize, prvenstveno oni koji se tiču Službe Skupštine.

Konačna verzija analize SIGMA, biće pripremljena u junu tekuće godine.