Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 05. decembar 2014. 12:40

Potpredsśednik Skupštine Branko Radulović boravio u pośeti Njemačkoj

Potpredsśednik Skupštine Crne Gore prof. dr Branko Radulović boravio je od 2. do 5. decembra u pośeti Saveznoj Republici Njemačkoj, odnosno njemačkom Bundestagu i Ministarstvu vanjskih poslova.

Pośeta potpredśednika Radulovića izazvala je značajnu pažnju njemačkih zvaničnika što pokazuju pozicije, brojnost i učešće sagovornika. Potpredśednik je razgovarao sa potpredśednikom Bundestaga gospodinom Johanesom Singhamerom, predśednikom i članovima Odbora za EU pitanja, predśednikom i članovima Parlamentarne grupe za Jugoistočnu Evropu, predśednikom i članovima Odbora za obrazovanje, istraživanje i tehnologiju u njemačkom Bundestagu, kao i sa specijalnim izaslanikom za JIE, Tursku i EFTA zemlje u njemačkom Ministarstvu vanjskih poslova.

Značaj sagovornika ogleda se u tome što je Bundestag vodeća institucija u njemačkom političkom i ukupnom društvenom životu, u kojem se kreira politika i vrši nadzor njegovog sprovođenja kako kada je u pitanju vlada, tako i drugi segmenti. Razgovori su bili krajnje otvoreni i po svojoj sadržajnosti veoma raznovrsni i obimni, naročito  na Odboru za EU pitanja u njemačkom Bundestagu koji je najodgovorniji za ukupnu politiku Njemačke u EU i  za proširenje EU. Njemački parlamentarci posebno su se interesovali o političkoj sceni u Crnoj Gori i postojanju alternative, zatim o  ispunjenju Kopenhagenških kriterijuma, Poglavlju 23 i 24 o vladavini prava, izboru novog VDT i o mogućim efektima njegovog budućeg rada, stanju na medijskoj sceni u Crnoj Gori, održivom razvoju, regionalnoj saradnji,  investicijama  i kvalitetu ulaganja od strane pojedinih zemalja,  a naročito Rusije i arapskih država, kao i odnosu prema NATO-u, Rusiji i Islamskoj državi. Stavovi koje je potpredśednik Radulović iznio su u velikom saglasju sa većinom parlamentaraca, a posebno onih koji pripadaju Odboru za EU pitanja.

Kada je u pitanju politička scena i alternativa, potpredśednik Radulović je istakao da je Demokratski front najznačajniji opozicioni politički činilac koji je uistinu dominantna i suštinska alternativa ovoj i ovakvoj vlasti u svakom pogledu i koji bi Crnu Goru veoma dinamično reformisao u pravnu i srednje ekonomski razvijenu državu. Potpredśednik Radulović je takođe istakao da su Crna Gora i njene institucije zatočene i da do sada nisu postojali nijedni slobodni izbori, bilo da su u pitanju lokalni, predśednički ili parlamentarni, što jasno pokazuje i dokazuje  afera „Snimak“. Ubijeđen je da, kada su u pitanju poglavlja 23 i 24 da je do sada na tom planu stvorena samo određena zakonska pretpostavka i regulativa, međutim da će ključno pitanje predstavljati njihova primjena. Suština se ogleda u tome da li će biti vladavine prava ili samo selektivne pravde, da li će doći do presuda u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, bilo da je u pitanju politička ili ekonomska. On je skeptik da u postojećim političkim odnosima može doći do ostvarenja konkretnih rezultata. Da li će Vrhovni državni tužilac odgovoriti ogromnim izazovima zavisi od njega i ukoliko pokaže dovoljno profesionalnosti, tada će imati i podršku od Demokratskog fronta i široke javnosti. Zbog toga  je potrebno da među prvim slučajevima budu afera „Snimak“ i korupcionaški poslovi u KAP-u, kao i predmeti vezani za ostale sumnjive privatizacione poslove. U slučaju da bude sprovodio samo selektivnu pravdu i služio isključivo za obračun partijsko kriminalnih organizacija neće ispuniti očekivanja i u tom smislu biće naslednik prethodnih vrhovnih državnih tužilaca. Crnoj Gori je potrebna „sanaderizacija“ u punom smislu, kao što se to desilo i dešava u Hrvatskoj,  pri čemu je pomenuta značajna uloga Njemačke i kancelarke Merkel u uspostavljanju Hrvatske kao pravne države.

Potpredśednik Radulović je istakao da će u Herceg Novom biti posljednji izbori na kojima će se učestvovati u ovakvim uslovima, da će Demokratski front sa istinskom opozicijom, nevladinim sektorom, profesorima univerziteta, sindikatima i slobodnim pojedincima na sinhronizovan način mirnim putem van institucija djelovati kako bi se došlo do prijevremenih prvih slobodnih izbora u Crnoj Gori, ističući pri tome da se sigurno neće zaustaviti na tom putu.

Kada je u pitanju medijska scena, potpredśednik je kazao da je ona u velikoj mjeri instrumentalizovana i kontrolisana od centara moći i da služi za obračun sa neistomišljenicima, pri tome navodeći nekoliko karakterističnih primjera. Drastični primjeri su da ubistvo vlasnika i glavnog urednika „Dana“ još nije rasvijetljeno i da je kampanja koju vodi određeni nazovi list prema izvršnoj direktorici MANS-a nezapamćena i da je van ljudskog i svakog drugog morala i tradicije Crne Gore. Takođe, naglasio je da je Javni servis u funkciji aktuelne vlasti, a ne u funkciji javnog interesa, da promoviše vlast i selektivno izvještava, da se veoma kritički odnosi prema opoziciji i kritičarima vlasti, i time podśeća na televizije pojedinih diktatorskih država.

Po pitanjima   održivog razvoja i investicija, potpredśednik je istakao da su u Crnoj Gori potrošeni mnogi resursi, da je novac koji je dolazio u Crnu Goru za pojedine tzv. investicije, bilo da je navodno bio istočnog, zapadnog ili blisko-istočnog porijekla, na netransparentan način ulagan, preko of-šor firmi i da tzv. investitori nijesu proizveli ni direktne ni multiplikacione efekte, kako na realni sektor kao što su KAP, energetika tako ni na turizam i telekomunikacione usluge. Naprotiv, proizveli su trajne negativne posljedice po  javne finansije, resurse i životnu sredinu. Odluka vlasti oko prioriteta i načina izgradnje dijela autoputa sa kineskim partnerima će još  više usložiti i onako tešku ekonomsku zbilju Crne Gore i proizvesti nesagledive negativne posljedice po budućnost Crne Gore čime će dovesti u pitanje stabilnost javnih finansija i socijalnu sigurnost građana.

Kada je u pitanju Crna Gora i njena regionalna saradnja, bez obzira  na dešavanja koja su u posljednje vrijeme prisutna u regionu i na globalnom planu, za  Demokratski front sadašnje granice Crne Gore  multietnički i multikonfesionalni sklad, zasnovan prije svega na građanskom konceptu, su svetinja Crne Gore. Takođe, Crna Gora i Demokratski front podržavaju i njeguju dobre međusuśedske odnose. Međutim, u regionu postoje brojni izazovi i to ne samo oni koji se tiču nacionalnih i vjerskih odnosa, nego oni koji se tiču i ekonomskih odnosa. Prije svega je u pitanju infrastrukturna i saobraćajna povezanost, valorizacija obnovljivih energetskih izvora kao i ispunjenje ekoloških normi. U tom cilju potpredśednik Radulović smatra da su inicijativa kancelarke Merkel oko regionalne saradnje, posebno na ekonomskom planu i realizaciji projekata od zajedničkog interesa, izuzetno važni za region.

Za odnos prema Rusiji postoji praktični i realni nivo, ali i emotivan odnos pojedinih građana Crne Gore. Praktični nivo se odnosi na navodne ruske investicije, koje su bile negativne po KAP i Željezaru Nikšić. Crnogorski građani su dominantno i čvrsto opredjeljeni ka evropskim integracijama, tako da taj put nema alternativu. Emotivni odnos se kod određenih građana Crne Gore zasniva na istorijskoj saradnji i bliskosti Crne Gore i Rusije u određenim istorijskim periodima.

Demokratski front smatra da učlanjenje u NATO treba posmatrati prije svega kroz ispunjenje standarda i kriterijuma NATO-a, posebno kada je u pitanju vladavina prava. U tom pogledu, poslije jedne krajnje transparentne, stručne i potpune analize i razmjene mišljenja onih koji su za i onih koji su protiv, građani treba da se referendumom opredijele o tom veoma značajnom pitanju.

Mnogi parlamentarci Bundestaga složilili su sa većinom konstatacija potpredśednika Radulovića, pokazujući pri tome da su upoznati i informisani sa stanjem u  Crnoj Gori i regionu. Imajući u vidu da sa mnogih adresa kada je u pitanju Crna Gora dolaze kritičke ocjene, istakli su da ih raduje da u Crnoj Gori postoji alternativa, koja će biti i programska i sadržajna u svim segmentima bilo da je u pitanju vladavina prava, održivi razvoj ili regionalna saradnja.

Što se tiče obrazovanja, nauke i istraživanja Njemačka posebnu pažnju pridaje tim oblastima i izuzetno ih finansijski podržava. Finansijska ulaganja u istraživanja su iznad prosjeka EU,  pa je zbog toga i Njemačka privreda jedna od najkonkuretnijih na svijetu.

Na kraju je potpredśednik Radulović istakao da, uvažavajući jačinu, snagu i zalaganje Njemačke za održavanje EU i proširenje na zemlje Zapadnog Balkana, ne traži nikakvu pomoć od Njemačke ni prema kojem političkom činiocu u Crnoj Gori, već da objektivno prati razvoj događaja i realno ocjenjuje što je dobro i za samu Crnu Goru i EU. Njemački parlamentarci su potvrdili da će se tako i ponašati.