Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 20. jul 2016. 19:06

Predśednik Pajović boravio u radnoj pośeti Prijestonici Cetinje

Predśednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović boravio je danas u radnoj posjeti Prijestonici Cetinje, tokom koje se sastao sa gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem i predśednikom Skupštine Prijestonice Jovanom Martinovićem.

Tokom sastanka predśednika Pajovića sa gradonačelnikom Bogdanovićem, više riječi je bilo o aktivnostima i saradnji Skupštine Crne Gore i jedinica lokalne samouprave na planu unapređenja transparentnosti i efikasnosti rada jedinica lokalne samouprave.

Gradonačelnik Bogdanović iskazao je zadovoljstvo povodom nedavnog potpisivanja Sporazuma o saradnji između Skupštine Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore, kojim će se poboljšati institucionalni dijalog između državnih i lokalnih vlasti.

- Posebno me ohrabruje činjenica da smo već u prvim danima nakon potpisivanja Sporazuma otpočeli aktivnosti na njegovoj implementaciji, što u krajnjem treba da doprinese kvalitetnijem zadovoljavanju potreba građana i privrede, istakao je gradonačelnik Prijestonice i predśednik Upravnog odbora Zajednice opština Aleksandar Bogdanović .

Predśednik Pajović je izrazio zadovoljstvo što je prva radna pośeta, koja treba da doprinese jačanju saradnje zakonodavne vlasti i jedinica lokalne samouprve, realizovana upravo u  Prijestonici, koja je simbol i temelj crnogorske državnosti. Tokom sastanka, predśednik Skupštine Crne Gore je izrazio apsolutnu otvorenost najvećeg zakonodavnog organa za saradnju sa lokalnim upravama, kao i spremnost da u cilju jačanja parlamenata na lokalnom nivou, sa njima podijeli sve ono što su raspoloživi kadrovski I tehnički resurski, sa kojima raspolaže Skupština Crne Gore.   

- Od izuzetne je važnosti da državni parlament ostvari saradnju sa lokalnim parlamentima i da svoje institucionalne i kadrovske kapacitete stavi na raspolaganju lokalnim parlamentima. Vjerujem da bi na taj način, ionako efikasan rad lokalnog parlamenta ovdje na Cetinju i lokalne samouprave pospješili, kao i da je to način rada i saradnje gdje ne smije da bude nikakvih političkih i partijskih prepreka  za ono što nam je svima cilj.

Tom prilikom, gradonačelnik Bogdanović je u ime zajednice opština Crne Gore, čiji je predśednik Upravnog odbora, informisao sagovornika o aktuelnoj finansijskoj situaciji u jedinicama lokalne samouprave, te ukazao na potrebu za usvajanjem seta zakona koji tretiraju pitanje jačanja finansijskog statusa lokalnih samouprava.

- Vjerujem da je stvaranje adekvatnog pravnog okvira ključ za obezbjeđivanje nesmetanog funkcionisanja i finansijske održivosti lokalnih uprava, što je od suštinskog značaja za sprovođenje sveukupnih razvojnih procesa na lokalnom nivou. U tom kontekstu, cijenim da je donošenje seta zakona koji tretiraju pitanje obezbjeđivanje novih izvornih prihoda za jedinice lokalne samouprave, od suštinske važnosti za sve crnogorske opštine. Posebno važnim cijenim donošenje zakona, koji se već godinama nalaze u skupštinskoj proceduri, a čijim predloženim rješenjima će se obezbijediti novi prihodi opštinama, što će dati snažan impuls razvojnoj komponenti na lokalnom nivou, naglasio je Bogdanović.

Predśednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović je izrazio spremnost da već kroz rad radnih tijela Skupštine budu uključeni predstavnici Zajednice opština za sva zakonska rješenja koja su od njihovog interesa. Takođe, iskazao je razumijevanje za očekivanja lokalnih samouprava da se kroz određena zakonska rješenja obezbjede dodatni izvorni prihodi koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje i ispunjavanje svih obaveza opština prema građanima i privredi. Tokom sastanka, posebno je naglasio podršku realizaciji svih razvojnih projekata, koji trebaju da efektuiraju benefitima za građane i državu Crnu Goru.

Gradonačalnik Bogdanović je naglasio da Prijestonica Cetinje, u kontekstu istorijskih zbivanja na našim prostorima, te uloge u očuvanju državotvornosti, ima poseban značaj za Crnu Goru, i da upravo u tom kontekstu Cetinju pripada poseban pravni položaj propisan Ustavom Crne Gore, te izrazio očekivanje da će se predloženi Zakon o Prijestonici, koji se, takođe, duže vrijeme nalazi u skupštinskoj procedure, naći već na nekoj od narednih śednica crnogorskog parlamenta.

Tokom radne pośete, predśednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović sastao se i sa predśednikom Skupštine Prijestonice Cetinje Jovanom Martinovićem, sa kojim je razmijenio mišljenje o modelima saradnje dva parlamenta. Predśednik Martinović je tom prilikom detaljno informisao predśednika Pajovića o intenzivnim aktivnostima koje realizuje loklni parlament, sa ciljem podrške razvojnim aktivnostima Prijestonice Cetinje.