Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 20. maj 2015. 14:07

Održan nastavak 53. śednice Administrativnog odbora

Odbor donio Odluku o dopunama Odluke o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredjeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova

Na danas održanom nastavku 53. śednice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva, Odbor je donioOdluku o dopunama Odluke o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredjeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova na inicijativu generalnog sekretara Skupštine Crne Gore.

Odbor je takođe u vezi sa Nacrtom Odluke o načinu angažovanja i utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima koju je dostavio generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković, odlučio da se obrazuje Radna grupa u čijem sastavu će biti  Marta Šćepanović, iz reda parlamentarne većine i  Milutin Đukanović, iz reda opozicije a u saradnji sa generalnim sekretarom Skupštine Crne Gore.  Zadatak Radne grupe je da utvrdi novi Predlog odluke o načinu angažovanja i utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima, koji će Odbor razmatrati na nekoj od narednih śednica.

Odbor je konstatovao da za tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije (kandidati univerziteta, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, i udruženja komercijalnih emitera) mandat ističe 9. decembra 2015. godine, i odlučio da tekst Javnog poziva za imenovanje tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije utvrdi na narednoj śednici.

Administrativni odbor jeu vezi sa zahtjevom poslanika dr Radosava Nišavića za davanje saglasnosti za obavljanje dopunskog rada, konstatovao da nije nadležan i da shodno članu 58 stav 1 Zakona o radu, o tome obavijesti poslanika.

Odbor je nakon upoznavanja sa Inicijativom Koalicije NVO Saradnjom do cilja, a u vezi sarazrješenjem Darka M. Ivanovića dužnosti člana Savjeta Agencije za elektronske medije, jednoglasno potvrdio svoj ranije zauzeti stav i odlučio da o istom obavijesti Savjet Agencije za elektronske medije.

Saglasno članu 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore u radu śednice Odbora u okviru prve tačke dnevnog reda, učestvovao je kao zainteresovani poslanik, poslanik Mladen Bojanić.