Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 23. mart 2015. 11:58

Održana 37. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Konsultativno salušanje u kontekstu Izvještaja o napretku Crne Gore u pogledu ostvarivanja Akcionog plana za članstvo (2013-2014)

U prisustvu potpredśednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija prof. dr Igora Lukšića i generalnog direktora za NATO i politiku bezbjednosti Veska Garčevića, Odbor je informisan o aktivnostima koje je Crna Gora preduzela u realizaciji Akcionog plana za članstvo za period 2013-2014. godina, sa posebnim osvrtom na ocjenu načina na koji je Crna Gora implementirala Četvrti nacionalni program.

Na bazi sprovedene rasprave, Odbor je ocijenio pozitivnim da su evroatlantske integracije, u posmatranom periodu, ostale strateški prioritet vanjske politike Crne Gore, posebno imajući u vidu važnost nastavka jačanja normativno pravnog okvira u skladu sa evropskim standardima i kontinuirano pružanje doprinosa pitanjima bezbjednosti građana, potrebe trajnog očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i dodatnog podsticaja ekonomskog razvoja Crne Gore.

Odbor ukazuje na važnost nastavka aktivnosti svih subjekata u Crnoj Gori na harmonizaciji zakonodavstva sa međunarodnim standardima i pravnom tekovinom Evropske unije i njegove pune implementacije, i očekuje kontinuiran napor svih relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa ciljem postizanja koordinisanog djelovanja i primjene principa vladavine prava.

Shodno iznijetom, Odbor je iskazao pozitivan stav i u pogledu činjenice da su nadležne institucije nastavile sa proaktivnim odnosom prema integracijama i realizacijom redovnog dijaloga sa NATO na najvišim nivoima uz uvažavanje ranije iznijetih preporuka i sugestija i konstatovao da je Crna Gora u iznijetom kontekstu ostvarila značajne rezultate.

Imajući u vidu da su ministri vanjskih poslova Alijanse u junu 2014. godine donijeli preporuku o pokretanju intenziviranih i fokusiranih razgovora sa Crnom Gorom u kontekstu priznanja rezultata na putu sticanja punopravnog članstva u NATO, uz konstataciju da je Crna Gora napravila značajan napredak u sprovođenju reformi, Odbor je ocijenio neophodnim i dalje intenziviranje otvorene, neposredne i argumentovane komunikacije sa građanima, zasnovane na činjenicama i konkretnim prednostima koje donosi članstvo u NATO, kako za pojedinca, tako i za cijelo društvo, koja će za rezultat imati svakodnevno povećanje broja pristalica.

Tokomśednice bilo je riječi i o neophodnosti nastavka trenda strukturnih i administrativnih reformi pravosudnog i policijskog sistema, kao i izgradnji kapaciteta, a u cilju efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

U dijelu dijaloga o pitanjima odbrane i Vojske, Odbor je pohvalio nastavak pozitivnog trenda na planu implementacije partnerskih ciljeva.