Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 16. februar 2015. 19:51

Održana 91. śednica Odbora za ekonomiju,finanisje i budžet

Razmotrena 73 amandmana podnijeta na sedam zakonskih akata

Na danas održanoj poslijepodnevnoj sjednici, razmotreno je 73 amandmana podnijetih na sedam zakonskih akata.

Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici podnijet je 21 amandman. Odbor je podržao šest amandmana sa kojima se saglasio predstavnik predlagača i koji su postali sastavni dio Predloga zakona.

Odbor je podržao pet amandmana sa kojima se nije saglasio predstavnik predlagača.

S obzirom da podnosilac amandmana nije prisutvovao sjednici, Odbor nije bio u mogućnosti da se izjasni o deset podnijetih amandmana.

Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji od podnijeta četiri amandmana dva nijesu dobila potrebnu većinu, jedan je postao sastavni dio Predloga zakona a jedan je povučen iz procedure.

Tri amandmana podnijeta na Predlog zakona o porezu na kafu nijesu dobila potrebnu većinu.

Odbor je razmotrio i sedam amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Od navedenih amandmana, dva amandmana su postala sastavni dio teksta Predloga zakona. Odbor je nakon izjašnjavanja odlučio da predloži Skupštini da ne prihvati četiri amandmana dok se o jednom amandmanu Odbor nije izjasnio zbog odustva podnosioca amandmana.

Razmotreno je i pet amandmana na Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona. Predstavnik predlagača saglasio se sa dva amandmana tako da isti postaju sastavni dio teksta Predloga zakona. Takođe, Odbor nije podržao dva amandmana dok se o jednom amandmanu nije izjasnio zbog odusustva podnosioca amandmana.

Odbor je takođe odlučio da podnese po jedan amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Predlog zakona o dopuni Carinskog zakona sa kojima se saglasio predstavnik predlagača.

Najveći broj amandmana (27) podnijet je na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti. Od toga je šest amandmana u predloženom tekstu i dva amandmana u izmjenjenoj formulaciji postalo sastavni dio Predloga zakona. Odbor je nakon izjašnjavanja odlučio da predloži Skupštini da ne prihvati jedanaest amandmana dok su četiri amandmana povučena iz procedure. Odbor se zbog odustva podnosioca amandmana nije izjasnio o četiri amandmana na navedeni Predlog zakona.

Odbor je odlučio da podnese četiri amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih akustičnih proizvoda. Predstavnik predlagača nije se izjasnio o navedenim amandmanima.