Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 14. april 2015. 12:17

Završena 96. i održana 97. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreno sedam amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, podržan Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predloženi zaključci

Na danas završenoj 96. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je sedam amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju, koji su podnijeli poslanici Srđan Perić, Azra Jasavić i Goran Tuponja.

U odnosu na navedeno, Odbor je, nakon glasanja, odlučio da predloži Skupštini da prihvati amandman 4 u izmijenjenoj formulaciji, koji je postao sastavni dio teksta Predloga zakona. Odbor je, takođe, odlučio da predloži Skupštini da prihvati amandmane 1, 2, 3, 6 i 7, sa kojim se nije saglasio predstavnik predlagača zakona. Na Odboru, potrebnu većinu nije dobio amandman 5.

Na 97. śednici, Odbor je razmotrio i odlučio da da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su podnijeli poslanici: Goran Tuponja, Srđan Perić, Azra Jasavić i Darko Pajović.

U okviru tačke tekuća pitanja, Odbor je,polazeći od inicijative poslanika Aleksandra Damjanovića, odlučio da predloži Skupštini da donese zaključke povodom razmatranja realizacije zaključaka Skupštine Crne Gore, koji se odnose na Kombinat aluminijuma AD Podgorica, objavljenih u „Službenom listu Crne Gore“, broj 21/13.