Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 01. jun 2015. 16:15

Završena 101. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Održano kontrolno saslušanje na temu: „Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu

Na danas održanoj śednici Odbor za ekonomiju, finansije i budžet obavio je kontrolno saslušanje: dr Petra Ivanovića - ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, dr Radoja Žugića - ministra finansija, mr Ivana Boškovića – predśednika Komisije za koncesije, dr Božidara Vuksanovića - direktora Uprave za inspekcijske poslove, dr Milana Lakićevića - direktora Poreske uprave, Radoša Šućura - direktora Uprave za šume i Zorana Jankovića - direktora Uprave za vode, na temu „Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu („Sl. list Crne Gore“ br. 31/14“).

Poslanici su tokom troipočasovne rasprave postavili brojna pitanja licima pozvanim na kontrolno saslušanje, koja su se, između ostalog, odnosila na: stanje u oblasti koncesija, davanje i naplatu koncesija, neusklađenost između podataka o naplati javnih prihoda u oblasti koncesija, stepen realizacije skupštinskih zaključaka donijetih povodom razmatranja izvještaja o radu Komisije za koncesije, ispunjenost preporuka Državne revizorske institucije koje su sadržane u Izvještaju o reviziji prihoda budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava, kontrolnu ulogu Skupštine Crne Gore u ovoj oblasti u odnosu na rješenja koja su sadržana u Nacrtu zakona o javno privatnom partnerstvu i td.

Odbor će, u skladu sa članom 77 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na jednoj od narednih śednica, povodom održanog saslušanja, predložiti Skupštini odgovarajuće zaključke.