Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 08. jun 2015. 16:11

Započeta 102. śednica Odbora za ekonomiju, finanasije i budžet

Podržan Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2014. godinu

Na danas započetoj 102. śednici, shodno članu 39 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2014. godine. Tokom rasprave, Odbor je imao u vidu i prateća dokumenta, koja se shodno Zakonu dostavljaju radi informisanja i upoznavanja, i to: Izvještaj o stabilnosti cijena za 2014. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2014. godinu i Godišnji finansijski izvještaji Centralna banka Crne Gore sa mišljenjem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2014. godinu. Odbor se, takođe, upoznao i sa Godišnjim izvještajem o radu Bankarskog ombudsmana za 2014. godinu.

Tokom rasprave, na Odboru je dat osvrt na makroekonomski ambijent i stanje crnogorske privrede u izvještajnom periodu, ostvarivanje politike Centralne banke u 2014. godini, makroekonomske prognoze i politiku Centralne banke u 2015. godini. Konstatovano je, između ostalog, da su kamatne stope u 2014. godini, iako bilježe blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, i dalje na visokom nivou, kao i da je zabilježen pad nivoa nekvalitetnih kredita.         

Predlog zakona o dopuni Zakona o stečaju, koji su podnijeli poslanici: Milutin Đukanović, Branka Bošnjak, Vladislav Bojović i Janko Vučinić, nije dobio potrebnu većinu na Odboru.

Takođe, Odbor je razmotrio dva amandmana na Predlog zakona o patentima, koje su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanović i Džavid Šabović. Predloženi amandmani nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Na Odboru je dogovoreno da se amandmani podnijeti na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonao državnom premjeru i katastru nepokretnosti razmotre u nastavku śednice Odbora, koji će biti sazvan naknadno.