Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
petak, 06. novembar 2015. 14:53

Održana 119. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena četiri predloga zakona

Na danas održanoj śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio i odučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poštanskim uslugama sa dva amandmana koje je podnio u skladu sa članom 148 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnio poslanik Damir Šehović. Takođe, Odbor je razmotrio amandman na navedeni Predlog zakona koji je podnio poslanik Almer Kalač. Nakon rasprave i izjašnjavanja članova Odbora, navedeni amandman nije dobio potrebnu većinu.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da ne usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o geološkim istraživanjima, koji su podnijele poslanice Jelisava Kalezić i Branka Bošnjak.

Odbor je razmotrio Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare koji su podnijeli poslanici: Jelisava Kalezić, Miodrag Lekić, Goran Danilović, Zoran Miljanić, Andrija Popović, Milutin Đukanović, Vladislav Bojović, Branka Bošnjak, Neven Gošović, Dritan Abazović, Snežana Jonica, Janko Vučinić i Srđan Perić. Nakon rasprave i iznešenih stavova o cjelishodnosti obrazovanja gore navedenog Odbora, navedeni Predlog odluke nije dobio potrebnu većinu.

U skladu sa članom 92 stav 2  Zakona o bankama, Bankarskog ombudsmana bira Skupština Crne Gore, na predlog Odbora nadležnog za finansije. Odbor je utvrdio Predlog odluke o izboru  Bankarskog  ombudsmana kojim se predlaže Skupštini da imenuje doc. dr Halila Kalača koji je i do sada obavljao navedenu funkciju.