Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 30. novembar 2015. 15:16

Održana 122. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor se upoznao sa tri izvještaja o realizovanim investicijama i drugim aktivnostima

Odbor se na danas održanoj śednici u skladu sa tačkom 5 Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09), upoznao sa Izvještajem o realizovanim investicijama. Navedeno zemljište je dato u dugoročni zakup na 90 godina Konzorcijumu koji sačinjavaju Northstar – DOO Podgorica i Eljust Capital Limited – Channel Island (UK), kao izabranom ponuđaču na sprovedenom Međunarodnom javnom tenderu.

Takođe, Odbor se u skladu sa tačkom 5 Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica - Opština Tivat ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09) upoznao sa Izvještajem o realizovanim investicijama i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu i izgradnji. Zemljište iz ove odluke dato je u dugoročni zakup na period od 90 godina Konzorcijumu Orascom, koji sačinjavaju Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels & Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd, kao izabranom ponuđaču na sprovedenom Međunarodnom javnom tenderu.

Takođe, Odbor se u skladu sa tačkom 5 Odluke o davanju u dugoročni zakup lokacije kasarne "Orjenski bataljon" - Kumbor, Opština Herceg Novi ("Sl. list Crne Gore", br. 41/12) upoznao sa Izvještajem o realizovanim investicijama i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu. Lokacija iz ove odluke data je u dugoročni zakup na period od 90 godina državnoj naftnoj kompaniji Republike Azerbejdžan, kao izabranom ponuđaču na sprovedenom međunarodnom tenderu.

Povodom razmatranje gore navedenih izvještaja o realizovanim investicijama i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu najavljeno je podnošenje zaključaka.

U sladu sa članom 148 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor je podnio 3 amandmana na Predlog zakona o carinskoj službi sa kojima se saglasio predstavnik predlagača zakona.

Zbog odsustva predstavnika predlagača razmatranje amandmana na Predloga zakona o carinskoj službi koje je podnio poslanik Goran Tuponja razmotriće se na nekoj od narednih śednica Odbora.