Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 07. decembar 2015. 15:42

Održana 123. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržano šet predloga finansijskih planova sa planovima rada nezavisnih regulatornih tijela za 2016. godinu

Na danas održanoj 123. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet se upoznao sa Izvještajem Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima - CHF u eure - EUR, kojim je obuhvaćena i primjena Zakona o potrošačkim kreditima u dijelu koji se odnosi na obaveze Hypo Alpe Adria banke po pitanju informisanja klijenata u predugovornoj fazi.

Tokom rasprave ukazano je na probleme u primjeni Zakona, jer nijesu obuhvaćena potraživanja po osnovu kredita koja su ustupljena trećim licima, kao i potraživanja koja su zatvorena prije stupanja na snagu navedenog zakona i konstatovano da je potrebno iznaći način da se navedeni problemi što prije prevaziđu.

Odbor je takođe, razmotrio tri amandmana na Predlog  zakona o carinskoj službi, koje je podnio poslanik Goran Tuponja. Nakon kraće rasprave poslanik Tuponja povukao je amandman 1. Predstavnik predlagača prihvatio je amandmane 2 i 3, tako da isti postaju sastavni dio Predloga zakona.

Takođe, Obor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji predloge finansijskih planova sa planovima rada šest nezavisnih regulatornoh tijela za 2016. godinu i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost;  Komisije za hartije od vrijednosti; Regulatorne agencije za energetiku; Agencije za nadzor osiguranja; Agencije za elektronske medije i Agencije za ljekove i medicinska sredstva.