Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 15. februar 2016. 15:23

Održana 129. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Na danas održanoj 129. śednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Na Odboru je ukazano da je cilj predlaganja Zakona usklađivanje visine zarada u svim segmentima javnog sektora u skladu sa istim principima za funkcionere, zaposlene u administraciji na državnom i lokalnom nivou, preduzećima u većinskom vlasništvu države i lokalnih samouprava, kao i nezavisnim regulatornim tijelima i drugim institucijama i organima koje vrše javna ovlašćenja.

Ukazano je, takođe, da je intencija predlaganja Zakona, između ostalog, uvođenje novog koncepta za obračun zarada u javnom sektoru, korigovanje nejednakosti u zaradama, usklađivanje nivoa zarada sa nivoom odgovornosti, povećanje transparentnosti i fiskalne odgovornosti, što će doprinijeti fiskalnoj konsolidaciji na rashodnoj strani.

Odbor je u pripremi za śednicu imao u vidu i brojne dopise zainteresovanih strana, kao i mišljenje Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, te u vezi sa  navedenim ukazao na mogućnost podnošenja amandmana od strane poslanika, kao i da su neki amandmani već u skupštinskoj proceduri.

Nakon rasprave, tokom koje su ispoljena različita mišljenja o predloženom aktu, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

U radu śednice, pored ovlašćenih predstavnika predlagača, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestovali su predstavnici:  Unije poslodavaca Crne Gore, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, NVO „Građanska alijansa” i Crvenog krsta Crne Gore.

Rad śednice u skladu sa članom 67 Poslovnika, pratila je predstavnica NVO „Institut alternativa”.