Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 30. jun 2016. 13:48

Završena 149. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreno 40 amandmana na podnijetih šest zakonskih akata 

Odbor je na nastavku 149. śednice razmotrio 40 amandmana podnijetih na: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dva), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (dva), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (jedan), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (jedan), Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama (sedam) i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju (32).

Nakon što je predstavnik Vlade iskazao stav o podnijetim amandmanima Odbor je konstatovao da su sastavni dio teksta predloga zakona:

- dva amandmana poslanika: Veljka Zarubice, Zorana Jelića i Marte Šćepanović, podnijeta na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
- amandman poslanika: Zorana Jelića, Filipa Vukovića i Marte Šćepanović, podnijet na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;
- amandman 2 koji su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
- amandmani 3, 7 i 9 koje su podnijeli: poslanici Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Darko Šarančić i Jelisava Kalezić, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju
Predstavnik Vlade prihvatio je navedene amandmane.
Odbor je podržao:
- amandman 1 koji su podnijeli poslanici: Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
- amandmane 1 i 2 koje su podnijeli poslanici: Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.
Odbor nije podržao:
- amandmane 1 i 2, koje su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;
- amandman koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanovič, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;
- amandmane 1 i 3 poslanika: Velizara Kaluđerovića, Nevena Gošovića, Mladena Bojanića i Dritana Abazovića; podnijete na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
- amandmane 1 i 2 poslanika Izeta Bralića, podnijete na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;
- amandmane 1, 4 , 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Darko Šarančić i Jelisava Kalezić, podnijete na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.

Poslanik Aleksandar Damjanović obavijestio je Odbor da povlači iz procedure amandmane 2, 13, 18 i 26, podnijete na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.
Odbor se zbog odsustva poslanika Srđana Milića nije izjasnio o pet amandmana podnijetih na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.