Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
subota, 10. septembar 2016. 18:35

Završena Regionalna parlamentarna konferencija u Beogradu

U radu konferencije učestvovali članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 

Na regionalnoj parlamentarnoj konferenciji „Jačanje regionalne saradnje u parlamentima  Zapadnog Balkana u cilju poboljšanja upravljanja javnim finansijama”, učestvovali su poslanici i predstavnici šest parlamenata Zapadnog Balkana (Crna Gora, Republika Srbija, Bosna i Hercegovina i Republika Makedonija), kao i eksperti Svjetske banke za pitanja javnih finansija i predstavnici vrhovnih revizorskih institucija.

Dvodnevna konferencija je danas završena u Beogradu a  održana je u organizaciji Vestminster fondacije za demokratiju u saradnji sa Svjetskom bankom i Mrežom parlamentarnih odbora za ekonomiju, finansije  i evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana.

Tokom četvrtog panela, na temu „Saradnja državnih revizorskih institucija i parlamenata Zapadnog Balkana ­ razvoj u korišćenju revizorskih izvještaja od strane parlamenta“, govorili su Radoslav Sretenović, predśednik Državne revizorske institucije Srbije, Ranko Krsman, zamjenik generalnog revizora u Uredu za reviziju Bosne i Hercegovine i Radojko Obradović, bivši poslanik i potpredśednik Narodne skupštine Republike Srbije. Oni su ukazali na praksu i izazove sa kojima se susreću u svome radu sa posebnim osvrtom na realizaciju preporuka revizorskih institucija, odnosno,  zaključaka parlamenata.

Tokom druge sesije, na temu: „Moguća saradnja ministarstava finansija i odbora za budžet i finansije u oblasti upravljanja javnim finansijama”, govorili su: Marko Sošić, koordinator programa Vestminster fondacije za demokratiju za Crnu Goru, Amel Kamenica, predstavnik Kancelarije predśedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Radojko Sretenović, koji su ukazali na potrebu jačanja saradnje između ministarstava i nadležnih parlamentarnih radnih tijela, definisanje strateških dokumenata, jačanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola, dalji razvoj programskog budžetiranja i saradnje na unapređenju upravljanja javnim finansijama.

Nakon završetka drugog panela, otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici parlamenata Zapadnog Balkana.

U radu konferencije učestvovali su članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore Aleksandar Damjanović ­ predśednik Odbora, Veljko Zarubica, Filip Vuković i Nik Gjeloshaj.

 

Izvještaj sa prvog dana konferencije