Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 11. februar 2015. 18:03

Održana 45. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na danas održanoj 45. śednici razmotrio je Amandmane (3) na Predlog zakona o štrajku, koje je podnio poslanik Neven Gošović.

Poslanik Neven Gošović je obrazložio Amandmane (3) na Predlog zakona o štrajku.

Predstavnik predlagača, Slobodan Filipović, direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, je predložio pravno-tehničku preformulaciju Amandmana 1 sa kojom se poslanik Gošović saglasio. Odbor je jednoglasno podržao pravno-tehnički preformulisani Amandman 1 i predložio Skupštini da isti usvoji.

Predstavnik predlagača je predložio pravno-tehničku preformulaciju Amandmana 2 sa kojom se saglasio poslanik Neven Gošović. Odbor je jednoglasno podržao pravno-tehnički preformulisani Amandman 2 i predložio Skupštini da isti usvoji.

Odbor za ljudska prava i slobode, većinom glasova (dva „za“, tri „protiv“ i jedan „uzdržani“), nije podržao Amandman 3 i predlaže Skupštini da ga ne usvoji. Predstavnik predlagača se nije saglasio sa Amandmanom 3 poslanika Nevena Gošovića.

U okviru Tekućih pitanja, članovi Odbora su dogovorili da  u skladu sa Zaključkom Odbora sa 37. śednice, održane 4. novembra 2014. godine, posjete ZU Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota“- Kotor. Dogovoreno je da se posjeta realizuje 17. februara 2015. godine. Takođe, dogovoreno je da istog dana članovi Odbora posjete JU Dječiji dom  „Mladost“ u Bijeloj. Nakon posjeta ovim ustanovama, 17. februara 2015. godine sa početkom u 14 časova, Odbor za ljudska prava i slobode, u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori održaće Javnu tribinu na temu: „Prava djeteta-hraniteljstvo“ u Velikoj sali Skupštine Opštine Herceg Novi.

Takođe, u okviru Tekućih pitanja, Predśednik Odbora je upoznao članove Odbora da je 9. februara 2015. godine u kasnim popodnevnim satima Odboru za ljudska prava i slobode dostavljen Dopis- Predstavka, upućen odNVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) kojim se inicira hitno sazivanje posebne sjednice Odbora za ljudska prava i slobode na kojoj bi se razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Predśednik Odbora je upoznao članove Odbora da je 10. februara 2015. godine uputio Odgovor MANS-u kojim ih je obavijestio da je navedeni Predlog zakona, u svojstvu nadležnog (matičnog) odbora, u smislu člana 41 Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotrio Odbor za bezbjednost i odbranu na 28. śednici, održanoj 3. oktobra 2014. godine i većinom glasova odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Takođe, Zakonodavni odbor na śedniciodržanoj 24. novembra 2014. godine razmotrio je ovaj Predlog zakona i ocijenio da je ovaj Predlog zakona, uz odgovarajuće amandmanske korekcije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Predśednik Odbora je ukazao da je članom 137 Poslovnika Skupštine Crne Gore utvrđeno da odbori koji su, pored matičnog, razmatrali predlog zakona dostavljanju svojemišljenje matičnom odboru, vodeći računa o roku kako bi taj odbor mogao razmotriti njihovo mišljenje.

Kako su Odbor za bezbjednost i odbranu i Zakonodavni odbor već razmotrili Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o istom odlučili, jasno je da razmatranje ovog Predloga zakona od strane Odbora za ljudska prava i slobode ne bi imalo svrhu.

Članovi Odbora su razmotrili Zahtjev za kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova mr Raška Konjevića i direktora Uprave policije Slavka Stojanovića na temu: „Nestale osobe u Crnoj Gori“ koji su podnijeli poslanici Zoran Miljanić, dr Ljiljana Đurašković, dr Radovan Asanović. Predśednik Odbora dr Halil Duković je saopštio da je navedena problematika u nadležnosti Odbora za bezbjednost i odbranu, jer je Poslovnikom Skupštine Crne Gore propisano da Odbor za bezbjednost i odbranu, između ostalog, vrši parlamentarnu kontrolu rada policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih bezbjednosnih organa i službi i razmatra ostvarivanje Ustavom utvrđenih prava i sloboda čovjeka i građanina u primjeni ovlašćenja policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost i drugih bezbjednosnih organa i službi.

Imajući u vidu da su članovi Odbora smatrali da Odbor za ljudska prava i slobode treba da razmotri ovu temu sa humanitarnog aspekta, odlučeno je da Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode uputi dopis Predśedniku Odbora za bezbjednost i odbranu sa predlogom da se održi zajednička tematska śednica Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za bezbjednost i odbranu na temu: „Nestale osobe u Crnoj Gori“.