Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 24. februar 2015. 15:19

Počela 46. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor razmotrio nekoliko amandmana

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore je na danas započetoj 46. śednici razmotrio amandman koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić i amandmane (2) koje su podnijeli poslanici Slaven Radunović, dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović na Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola.

Odbor je razmotrio amandman na Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić. Nakon obrazloženja poslanika Gorana Tuponje, predstavnik predlagača, dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava je predložio preformulaciju amandmana koju poslanik Goran Tuponja nije prihvatio.

Odbor za ljudska prava i slobode, većinom glasova (dva “za”, tri “protiv” i jedan “uzdržan”) nije podržao amandman koji su podnijeli poslanici Goran Tuponja i Srđan Perić i predlaže Skupštini da ga ne usvoji.

Članovi Odbora su razmotrili amandmane (2) koje su podnijeli poslanici Slaven Radunović, dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović. Obrazloženje dva amandmana dao je poslanik Emilo Labudović. Predstavnik predlagača, dr Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava se nije saglasio sa predloženim amandmanima (2).

Odbor za ljudska prava i slobode, većinom glasova (dva “za”, tri “protiv” i jedan “uzdržan”) nije podržao amandman 1 koji su podnijeli poslanici Slaven Radunović, dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović i predlaže Skupštini da ga ne usvoji.

Nakon ovog izjašnjavanja, odlaskom poslanika Miljanića došlo je do  nedostatka kvoruma zbog čega se Odbor nije izjasnio o amandmanu 2.

Nakon toga, śednica Odbora je prekinuta, a biće nastavljena śutra, sa početkom u 11.30 časova.