Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 24. jun 2015. 15:56

Održana 54. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor razmotrio Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u  2014. godini i nekoliko amandmana

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 54. śednici razmotrio je Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u  2014. godini i Amandmane (13) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama, koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević.

Nakon uvodnih napomena predstavnika predlagača, ministra za ljudska i manjinska prava dr Suada Numanovića i bez rasprave, uz konstataciju da su članovi Odbora za ljudska prava i slobode učešće u raspravi o Izvještaju o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2014. godini, već imali na plenarnoj sjednici Skupštine, 10. juna 2015. godine, Odbor je većinom glasova (sa šest glasova „za“ i dva „protiv“) podržao Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2014. godini i odlučio da predloži Skupštini da ga prihvati.

Odbor je razmotrio Amandmane (13) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o manjinskim pravima i slobodama, koje je podnijela poslanica Ljerka Dragičević. Nakon obrazloženja poslanice Dragičević, predstavnik predlagača se saglasio sa Amandmanom 6, koji je pravno-tehnički korigovan uz saglasnost podnosioca Amandmana. Amandman 6 Odbor je jednoglasno podržao. Ostalih dvanaest Amandmana nije dobilo potrebnu većinu glasova članova Odbora. Takođe, navedene Amandmane nije prihvatio predstavnik predlagača.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Amandmani (7) na Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koje je podnijela poslanica Snežana Jonica nijesu razmatrani zbog odsustva podnosioca Amandmana. Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da podnešeni Amandmani 3, 4, 6 i 7 nijesu pravno-tehnički prihvatljivi, a ukoliko bi bili prihvaćeni na plenumu u formi u kojoj su predloženi, onemogućili bi pripremu Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom za objavu u „Službenom listu Crne Gore“. O navedenom predśednik Odbora je nakon śednice informisao Kolegijum predśednika Skupštine Crne Gore, Dopisom br. 00-63-8/15-32/1 od 24. juna 2015. godine.

Zaključkom Odbora zatraženo je od predstavnika predlagača da u pisanoj formi dostavi Skupštini Mišljenje Vlade Crne Gore o podnešenim Amandmanima (7).

U okviru tekućih pitanja, članovi Odbora su informisani o predstavkama koje su dostavljene Odboru za ljudska prava i slobode, predstavci Dalibora Stankovića i Udruženja priređivača igara na sreću.

Predśednik Odbora je informisao da je Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore uputio Zahtjev za dostavljanje informacije o postupanju Ministarstva prosvjete po preporukama Zaštitnika, u vezi sa predstavkom Dalibora Stankovića. Na navedeni Zahtjev Zaštitnik je dostavio odgovor Odboru u kojem navodi da Ministarstvo prosvjete nije postupilo po preporukama Zaštitnika, o čemu je, shodno Zakonu, informisao predśednika Vlade. Predśednik Odbora je predložio da se ostavi prostora navedenim subjektima za postupanje u skladu sa nadležnostima propisanim Ustavom i Zakonom.

Povodom predstavke NVO Udruženje priređivača igara na sreću (UPIS), predśednik Odbora je saopštio da se u Predstavci ponovno zahtijeva hitno postupanje po njihovim pritužbama, kao i uspostavljanje nesmetanog mehanizma funkcionisanja sistema zaštite od diskriminacije od strane javne vlasti.