Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 26. decembar 2012. 12:32

Održana druga śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor većinom glasova podržao Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Na danas održanoj drugoj śednici Odbora za ljudska prava i slobode, razmotren je Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Śednici je u svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača prisustvovao Veselin Vukčević, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova.

On je istakao  da  su razlozi za donošenje zakona po skraćenom postupku takvi, da bi njegovo nedonošenje moglo prouzrokovati štetne posljedice za neracionalno trošenje budžetskih i drugih sredstava na ime isplate otpremnina.

Predloženom izmjenom i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima  zabrana zasnivanja radnog odnosa pored državnog organa se proširuje i  pravnim licima: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fond rada i Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.

Predloženom dopunom Zakona obezbijeđeno je da se za lica kojima je prestao radni odnos iz objektivnih razloga, po sili zakona, zabrana u pogledu ponovnog zasnivanja radnog odnosa u državnom organu određuje u trajanju od  jedne godine od dana isplate otpremnine, osim za lice koje vrati cjelokupan iznos isplaćene otpremnine.

Takođe, izmjenama Zakona propisuje se da se ograničenje zapošljavanja u državnom organu ne odnosi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine i uspostavlja se zabrana zasnivanja radnog odnosa u državnom organu ili pravnom licu (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fond rada i Agencija za mirno rješavanje radnih sporova),  licu kome prestane radni odnos na osnovu pisanog sporazuma, a koje je ostvarilo pravo na otpremninu u skladu sa propisom Vlade, u periodu od pet godina od dana isplate otpremnine. Međutim, ograničenje se neće odnositi na lice koje vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Nakon obrazloženja predstavnika predlagača i rasprave, Odbor je većinom glasova (sedam “za” i jednim “uzdržanim”) podržao Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima i odlučio da predloži Skupštini da isti usvoji po skraćenom postupku.