Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 28. jul 2015. 14:35

Održana 56. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor nije razmotrio Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 56. śednici nije razmotrio Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika, koji su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, dr Radosav Nišavić, Danko Šarančić i Danijela Marković zbog odsustva predstavnika predlagača, shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine. Imajući u vidu navedeno, Odbor nije razmotrio ni Amandman na Predlog odluke o dopuni Etičkog kodeksa poslanika, koji su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović i Obrad Gojković, iako je Dnevni red 56. śednice dopunjen Amandmanom i śednici prisustvovao predstavnik podnosilaca Amandmana.

Članovi Odbora su razmotrili i jednoglasno usvojili Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti Odbora za period januar-jul 2015. godine, uz ocjenu da je Odbor u izvještajnom periodu bio izuzetno aktivan i realizovao značajne aktivnosti utvrđene Planom rada.

Predśednik Odbora je podśetio da je Odbor na 48. śednici, održanoj 1. aprila 2015. godine, usvojio Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, sačinjen na osnovu: Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještaja o napretku Evropske komisije iz oktobra 2014. godine, Rezolucije 2030 (2015) PSSE, Programa rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu, aktivnosti Skupštine Crne Gore i jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. godinu.

Planom rada Odbora za 2015. godinu, utvrđene su aktivnosti u zakonodavnoj oblasti, kao i aktivnosti u funkciji kontrolne i nadzorne uloge. Takođe, utvrđene su aktivnosti na unapređenju kontinuirane saradnje sa NVO sektorom.

Planom za 2015. godinu je utvrđeno 29 aktivnosti, a od 15 aktivnosti utvrđenih za prva dva kvartala, realizovano je 12, pri čemu dvije aktivnosti nijesu mogle biti realizovane iz objektivnih razloga. Naime, Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti još uvijek nije utvrđen od strane Vlade Crne Gore i dostavljen Skupštini, dok je Predlog zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti usmjeren Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu kao nadležnom (matičnom) odboru.

Ukoliko se izuzmu aktivnosti koje nije bilo moguće realizovati iz objektivnih razloga, dolazi se do zaključka da je Odbor realizovao 14 od 15 aktivnosti planiranih za prva dva kvartala 2015. godine.

Pored Planom utvrđenih aktivnosti, Odbor je realizovao dvanaest drugih aktivnosti.

U periodu od januara do jula 2015. godine, održano je 12 śednica (dvije su imale po jedan nastavak). U izvještajnom periodu Odbor za ljudska prava i slobode razmotrio je dva predloga zakona, pet godišnjih izvještaja i pet izvještaja i informacija, u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine, u okviru kontrolne uloge Skupštine.

Realizovane su i tri preostale aktivnosti iz Plana aktivnosti za 2014. godinu, koje zbog povećanog obima posla i aktivnosti koje nijesu bile utvrđene Planom, objektivno nijesu mogle biti realizovane u prošloj godini.

Rad Odbora, kao i prethodnih godina, je veoma transparentan, a śednice Odbora izazivaju veliko interesovanje štampanih i elektronskih medija. Odbor objavljuje na sajtu Skupštine godišnji izvještaj o radu, a takođe i veoma sadržajne informacije, zapisnike i izvještaje o svim aktivnostima ovog radnog tijela.

Od početka godine do danas na sajtu Skupštine, u foldere zapisnika, izvještaja, informacija i saopštenja za sajt Odbora za ljudska prava i slobode postavljeno je oko 350 stranica teksta.

Takođe, Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj śednici izjasnio se o Izvještajima i Informacijama koji su razmotreni na 52. śednici Odbora, održanoj 20. jula 2015. godine, ali o kojima se tada nije glasalo usljed nedostatka kvoruma. S tim u vezi, Odbor je jednoglasno usvojio Zaključke povodom razmatranja Izvještaja „Postupanje policije sa djecom“, koji je Odboru za ljudska prava i sloboda podnio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Informacija o aktivnostima i mjerama preduzetim u cilju poboljšanja položaja pripadnika LGBT populacije (Informacija Uprave policije u vezi sa napadima na članove i aktiviste LGBT zajednice i preduzimanju mjera u cilju zaštite njihove bezbjednosti i Informacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava o mjerama i radnjama u cilju promjene svijesti javnosti u vezi sa zabranom diskriminacije i osposobljavanju policije, tužilaca i sudija) i Izvještaja o sprovođenju strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016. u 2014. godini, s Akcionim planom za 2015. godinu. Odbor za ljudska prava i slobode dostaviće Zaključke Kolegijumu Predsjednika Skupštine na upoznavanje i nadležnim organima radi njihove realizacije.

Takođe, na današnjoj śednici članovi Odbora su usvojili zapisnike sa 52. i 55. śednice, održanih u julu 2015. godine, čime je ažuriran rad Odbora.