Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 29. jul 2013. 18:06

Održana trinaesta śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je na danas održanoj trinaestoj śednici razmotrio amandmane koje su poslanici podnijeli na predloge zakona iz oblasti obrazovanja:

1. Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, amandmane su podnijeli poslanici:

- Andrija Popović (3)
- Srđan Perić i Mladen Bojanić (13)
- Suljo Mustafić, Almer Kalač, Kemal Zoronjić i Genci Nimanbegu (3)
- Suljo Mustafić, Almer Kalač, Kemal Zoronjić i Genci Nimanbegu (1)
- Zoran Jelić i Marta Šćepanović (1)
Odbor je, nakon izjašnjavanja, podržao amandman 3 koji su podnijeli poslanici Suljo Mustafić, Almer Kalač, Kemal Zoronjić i Genci Nimanbegu. Odbor je podržao i jedan amandman koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanović.
Predlagač zakona nije prihvatio nijedan amandman na ovaj Predlog zakona, s tim što će se naknadno izjasniti o amandmanu poslanika Zorana Jelića i Marte Šćepanović .

2. Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, amandmane su podnijeli poslanici:
- dr Branka Bošnjak, Miodrag Lekić, dr Ljiljana Đurašković, dr Jelisava Kalezić i Milan Knežević (2)
- mr Branka Tanasijević i dr Draginja Vuksanović (1)
- Srđan Perić i Mladen Bojanić (8)
Predlagač zakona je prihvatio jedan amandman koji su podnijele poslanice mr Branka Tanasijević i dr Draginja Vuksanović i on je sastavni dio Predloga zakona.
Ostali amandmani nijesu dobili podršku Odbora, a nije ih prihvatio ni predlagač zakona.

3. Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju, amandmane su podnijeli poslanici Srđan Perić i Mladen Bojanić (10).
Amandmani poslanika Srđana Perića i Mladena Bojanića nijesu dobili podršku Odbora. Predlagač zakona nije prihvatio navedene amandmane.

4. Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, amandmane su podnijeli poslanici Srđan Perić i Mladen Bojanić (8).
Amandamni nijesu dobili podršku Odbora. Predlagač zakona, nije prihvatio ove amandmane.

5. Na Predlog zakona o visokom obrazovanju, amandmane su podnijeli poslanici:
- Andrija Popović (3)
- mr Branka Tanasijević i dr Draginja Vuksanović (2)
- Srđan Perić, Mladen Bojanić i Goran Tuponja (21)
- doc. dr Branka Bošnjak, dr Jelisava Kalezić, dr Ljiljana Đurašković i Milan Knežević (19)
- mr Damir Šehović i dr Draginja Vuksanović (2)

Predlagač zakona je prihvatio dva amandmana poslanica mr Branke Tanasijević i dr Draginje Vuksanović, amandmane 1, 4 i 13 poslanika doc. dr Branke Bošnjak, prof. dr Jelisave Kalezić, dr Ljiljane Đurašković i Milana Kneževića i amandman 1 mr Damira Šehovića i dr Draginje Vuksanović i oni su sastavni dio Predloga zakona.
Predlagač zakona je prihvatio i jedan amandman Odbora na ovaj Predlog zakona.
Ostali amandmani nijesu prihvaćeni.

Razmatranje amandmana koje su podnijeli poslanici Snežana Jonica i Srđan Milić, odloženo je za danas.