Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 16. jul 2013. 16:12

Održana dvanaesta śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj dvanaestoj śednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport  razmatran je sljedeći dnevni red: Usvajanje zapisnika sa devete i desete śednice Odbora; Amandmani na predloge zakona iz oblasti obrazovanja i Predlog zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog Područja Kotora.

Pored članova Odbora i ovlaštenih predstavnika predlagača zakona, śednici su, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovale i Marina Vujačić i Miroslava-Mima Ivanović, predstavnice Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

U okviru prve tačke dnevnog reda, Predlagač zakona je prihvatio amandman poslanika DPS-a, Liberalne partije i HGI, na Predlog zakona o visokom obrazovanju i on je sastavni dio Predloga zakona.

Predlagač zakona je prihvatio i dva amandmana koje je podnio Odbor na Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Odbor je prihvatio dva amandmana koje su podnijeli poslanici Srđan Perić i Goran Tuponja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (amandman 1 – šest glasova „za“ i 5 „protiv; amandman 2 – šest glasova „za“, četiri „protiv“ i jedan „uzdržan“).  Predlagač zakona nije prihvatio ove amandmane.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor je razmotrio Predlog zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog Područja Kotora i sa šest glasova „za“ i tri „uzdržana“ odlučio da predloži Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.

Odbor je, bez primjedaba, usvojio zapisnike sa devete i desete śednice Odbora.