Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 04. jul 2016. 11:44

Održana 65. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor je na danas održanoj śednici razmotrio i prihvatio Izvještaj o realizaciji Programa sprovođenja 2015-2016. za 2015 godinu Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2017.

Izvještaj o realizaciji Programa sprovođenja Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za 2015. godinu je pripremilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa svim relevantnim institucijama kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, kao i sa NVO sektorom. Izvještaj je prvi put dat u tabelarnom prikazu sa informacijama koje su dobijene od kontakt osoba nadležnih institucija, koje su prepoznate kao nosioci aktivnosti ili partneri na sprovođenju mjera iz PAPRR-a.

U izvještajnom periodu došlo je do unapređenja zakonodavnog i strateškog okvira. Usvojeni su: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, Strategija razvoja ženskog preduzetništva, Strategija za zaštitu od nasilja u porodici.

Značajno je unaprijeđena politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, kroz zajedničku saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kao i lokalnih samouprava. U 2015. godini, potpisani su memorandumi o saradnji o razvoju i unapređenju politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou sa još 7 opština, čime je zaokružen proces i sada su ovakvi memorandumi potpisani sa svim opštinama u Crnoj Gori.

U izvještajnom periodu je organizovan veliki broj obuka za različite ciljne grupe (organi državne uprave, lokalne uprave, tužilaštvo, sudstvo, policija, obrazovne ustanove, zdravstvene ustanove, centri za socijalni rad, mediji, RE populacija, NVO i drugi).

Izvještaj je pokazao da je od predviđenih mjera iz Programa sprovođenja PAPRR-a realizovano 21 mjera, da se 91 mjera realizuje u kontinuitetu, da je djelimično realizovano 7 mjera, kao i da 7 mjera nije realizovano. U ovom Izvještaju označeno je i 18 mjera, koje još nisu dospjele za izvještavanje i o kojima će se izvještavati tek u narednom izvještaju.

U okviru tačke Tekuća pitanja, razgovarano je o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između śednica.

Śednici su prisustvovale: načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Biljana Pejović i sekretarka Savjeta za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Tatjana Anđelić.