Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 10. jun 2013. 10:53

Održana osma śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Na dnevnom redu izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, sa preporukama

Na danas održanoj śednici ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović upoznao je Odbor sa Univerzalnim periodičnim izvještajem o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori koji je pripremljen u skladu sa smjernicama odluke Savjeta za ljudska prava i sadrži pregled stanja ljudskih prava u Crnoj Gori i napredak ostvaren u periodu između dva ciklusa UPR (2008–2012), sa posebnim fokusom na implementaciju preporuka prvog preglednog procesa, kao i sa završnim razmatranjem stanja ljudskih prava u Crnoj Gori. Delegacija Crne Gore je, u Ženevi, u januaru ove godine predstavila UPR u okviru drugog Opšteg periodičnog pregleda stanja ljudskih prava u državama članicama Ujedinjenih nacija, a 7. juna pružila dodatne odgovore na preporuke i komentare zemalja dobijene u januaru prilikom prezentacije izvještaja. Ministar je informisao Odbor da je Crna Gora prihvatila 121 od 124 preporuke, što je dokaz njene posvećenosti u promociji i zaštiti ljudskih prava i sloboda. Konačni izvještaj za Crnu Goru usvojen je 7. juna u Ženevi, na śednici Savjeta za ljudska prava povodom završnog razmatranja stanja ljudskih prava u Crnoj Gori. Takođe, ministar Numanović je istakao da je Crna Gora pohvaljena kao aktivna nova članica Savjeta za ljudska prava, uz naglašavanje napora koje ulaže na suzbijanju svih oblika diskriminacije, naročito osjetljivih grupa (osobe sa invaliditetom, žene, đeca, RE…), reformi pravosuđa, borbi protiv trgovine ljudima i nasilja nad ženama i đecom, te zaštiti prava LGBT osoba, prevenciji torture i iznalaženju održivih rješenja za izbjeglice i raseljena lica.

Śednici su prisustvovali: sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, koordinatorka Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Irena Bošković, savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Remzija Ademović, savjetnica ministra zdravlja Senka Klikovac, savjetnica u Odjeljenju za planiranje, razvoj i analitiku Uprave policije Ljulja Đonaj, izvršna direktorica NVO Centar za ženska prava Maja Raičević i Edina Čobaj, predstavnica NVO Građanska alijansa.