Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 23. april 2014. 14:30

Održana 44. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene četiri tačke dnevnog reda


Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, na danas održanoj 44. śednici, razmotrio je četiri tačke dnevnog reda:

1. Informacija Ministarstva rada i socijalnog staranja koja se odnosi na socijalni karton i na planove smještaja beskućnika kao i zahtjev Partije penzionera Crne Gore;
2. Upoznavanje članova Odbora sa molbom Instituta socijalne inkluzije;
3. Informacija Osnovnog državnog tužilaštva iz Berana povodom zaključaka sa kontrolnog saslušanja na temu ,,Epidemiološka situacija u Beranama'' i
4. Upoznavanje članova Odbora sa dopisom Ministarstva zdravlja vezano za zaključke sa zajedničke śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za rodnu ravnopravnost u 2013.godini.

U okviru prve tačke dnevnog reda, članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje upoznali su se sa Informacijom koju je dostavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja a koja se odnosi na socijalni karton i na planove smještaja beskućnika kao i sa zahtjevom Partije penzionera Crne Gore. Dogovoreno je da se u narednom periodu održi tematska śednica o položaju beskućnika i realizaciji socijalnog kartona.
Razmatrajući molbu koju je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje uputio Institut socijalne inkluzije a koja se odnosi na pomoć osobi oboljeloj od karcinoma vratnog dijela kičme, članovi Odbora su se saglasili da se uputi zahtjev Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje, kako bi se ovoj osobi omogućilo dalje liječenje. Takođe, dogovoreno je da članovi Odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje materijalno pomognu, na način što će određeni iznos sredstava od svog ličnog dohotka izdvojiti za pomoć.
Osnovno državno tužilaštvo iz Berana dostavilo je Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje informaciju o preduzetim mjerama iz svoje nadležnosti vezano za zaključak sa kontrolnog saslušanja, na temu ,, Epidemiološka situacija u Beranama''. Zaključeno je da Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje zatraži i dodatne informacije od Osnovnog državnog tužilaštva iz Berana.
Članovi Odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore upoznali su se sa dopisom Ministarstva zdravlja vezano za zaključke sa zajedničke śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za rodnu ravnopravnost koja je održana u 2013.godini. Predmetna Informacija sadrži broj mamografskih pregleda pruženih u 2012. i 2013. godini, po zdravstvenim ustanovama kao i informaciju vezanu za nabavku ginekološkog stola, za pregled osoba sa invaliditetom.Nakon detaljnog razmatranja Informacije, članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore su zaključili da se uputi dopis Ministarstvu zdravlja kako bi se krenulo sa realizacijom Nacionalnog programa za skrining raka dojke. Takođe, Odbor će uputiti dopis ministru zdravlja koji će apelovati na izabrane ljekare da pacijentkinje iznad 40 godina upućuju na mamografske preglede. Takođe je predloženo da se za jedan broj domova zdravlja i bolnica u Crnoj Gori obezbijedi dodatni kadar, koji će očitavati mamografske snimke.
Na śednici su usvojeni zajključci sa konsultativnog saslušanja na temu,, Učestali napadi na zdravstvene radnike u Crnoj Gori; sa śednice posvećene invalidima rada sa śevera Crne Gore održane u Bijelom Polju i sa śednice posvećene obilježavanju ,,Svjetskog dana autizma''. Zaključci će biti proslijeđeni organima nadležnim za njihovo sprovođenje.