Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 22. jul 2014. 12:58

Održana 53. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, je na danas održanoj śednici, razmotrio četiri tačke dnevnog reda:

1. Upoznavanje članova Odbora sa dopisom Ministarstva rada i socijalnog staranja broj: 570-212/14-2
2. Amandmani (2) na Predlog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu čiji je podnosilac poslanik Janko Vučinić;
3. Amandmani (2) na Predlog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu čiji su podnosioci poslanici Srđan Perić i Džavid Šabović i
4. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju čiji je podnosilac poslanik Janko Vučinić.

Śednici Odbora su pored njegovih članova prisustvovali i predstavnik predlagača Predloga zakona o zaštiti i zdravlju na radu Slobodan Filipović - generalni direktor u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Danijela Šuković, načelnica Direkcije za zaštitu na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Śednici su u svojstvu predstavnika podnosioca amandmana prisustvovali poslanik Janko Vučinić, član Odbora i poslanik Srđan Perić.

Članovi Odbora su se upoznali sa informacijom koju je Ministarstvo rada i socijalnog staranja dostavilo Odboru o broju vojnih invalida od I do VI grupe, odnosno vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 60 do 100 odsto, koji traže da im se obezbijedi potpunija i pravičnija nadoknada, iznos sredstava potreban za ostvarivanje tog prava kao i postojanje uslova za ostvarivanje prava na penziju pod povoljnijim uslovima.
Amandmane koje su podnijeli poslanici Janko Vučinić, Srđan Perić i Džavid Šabović na Predlog Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, predstavnik predlagača Predloga Zakona nije prihvatio. Takođe, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore nije prihvatio amandmane poslanika.

Amandman koji je podnio poslanik Janko Vučinić na Predlog Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Zoran Jelić, Halil Duković, Zorica Kovačević i Marta Šćepanović, predstavnik predlagača Predloga Zakona, nije prihvatio. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore nije prihvatio ovaj amandman.