Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 30. jul 2015. 14:49

Održana 102. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio 12 amandmana na tri zakonska akta


Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj 102. śednici, razmotrio (8) amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio poslanik Srđan Milić:

- 2 amandmana koje je podnio poslanik Janko Vučinić
Predlagač zakona poslanik Srđan Milić je na sjednici Odbora saopštio da će se, povodom amandmana poslanika Janka Vučinića, izjasniti na sjednici Skupštine, a amandmani nijesu podržani od strane Odbora;

- 2 amandmana koje su podnijeli poslanici Janko Vučinić, Neven Gošović i Mladen Bojanić
Predlagač zakona poslanik Srđan Milić je, na sjednici Odbora saopštio da će se, povodom amandmana poslanika Janka Vučinića, Nevena Gošovića i Mladena Bojanića izjasniti na sjednici Skupštine, a amandmani nijesu podržani od strane Odbora;

- 3 amandmana koje je, kao predlagač zakona, podnio poslanik Srđan Milić
Odbor je konstatovao da je potrebno tehnički korigovati amandman 2. Sa tom korekcijom amandmana saglasio se poslanik Srđan Milić. Takođe, poslanik Srđan Milić je kao predlagač zakona, na sjednici Odbora korigovao amandman 3. Dakle, tri amandmana poslanika Srđana Milića (amandman 1 i korigovani amandmani 2 i 3) postali su sastavni dio Predloga zakona, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore;

- amandman poslanika Milutina Đukanovića
Predlagač zakona poslanik Srđan Milić je na sjednici Odbora saopštio da će se, povodom amandmana poslanika Milutina Đukanovića, izjasniti na sjednici Skupštine, a amandman nije dobio potrebnu većinu na Odboru. Odbor je konstatovao da je potrebno tehnički korigovati amandman, a sa tom korekcijom se saglasio podnosilac amandmana poslanik Milutin Đukanović.
Odbor je razmotrio i amandman na Predlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji su kao predlagači zakona, podnijeli poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović. Odbor je konstatovao da je potrebno tehnički korigovati amandman. Sa tom korekcijom su se saglasili predstavnici predlagača zakona poslanici dr Strahinja Bulajić i Emilo Labudović. Dakle, korigovani amandman poslanika dr Strahinje Bulajića i Emila Labudovića, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona.
Takođe, Odbor je razmotrio i amandmane (3), koje je podnio poslanik Slaven Radunović na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterskom radu. Predstavnica predlagača zakona Tijana Prelević, v.d. generalna direktorica Direkcije za radne odnose nije prihvatila amandmane 1 i 2 poslanika Slavena Radunovića. Takođe, amandmani nijesu prihvaćeni ni od strane Odbora. Predstavnica predlagača Zakona je predložila korekciju amandmana 3. Sa korekcijom amandmana se složio poslanik Slaven Radunović i korigovani amandman 3, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona.
Takođe, Odbor je jednoglasno podržao Predlog zaključaka sa 100. sjednice Odbora koja je bila posvećena aktuelnoj situaciji povodom tragičnog događaja u fabrici oružja „Tara” u Mojkovcu.