Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 10. decembar 2013. 14:02

Održana dvadeseta śednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o izboru pet članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Na danas održanoj 20. śednici Administrativni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je Predlog odluke o izboru pet članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda konstituisanih savjeta manjinskih naroda. S tim u vezi Odbor je odlučio da saglasno Poslovniku Skupštine Crne Gore, od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, zatraži dodatnu informaciju o razlozima ne konstituisanja Srpskog nacionalnog savjeta i primjeni člana 42b Zakona o manjinskim pravima i slobodama ( “Službeni list RCG” br.31/06,51/06,38/07 i “Službeni list Crne Gore” br.02/11, 08/11).

Odbor se upoznao sa Nacrtom odluke o načinu i postupku izbora predstavnika NVO sektora u radnim tijelima koja formira Skupština Crne Gore. Takođe, Odbor je konstatovao da za donošenje Odluke nema pravnog osnova i zadužio Radovana Obradovića, predśednika Radne grupe da sačini Predlog odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Crne Gore, u dijelu nadležnosti Administrativnog odbora, koji se odnosi na član 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore.
Na śednici je otvorena i rasprava povodom dopisa, Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore, za zauzimanje stava Odbora po pitanju dužine mandata člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku.

Odbor se u skladu sa nadležnošću Skupštine utvrđenom Ustavom i Poslovnikom Skupštine, izjasnio da Administrativni odbor nije učestvovao u postupku izbora članova Odbora Regulatorne agencije za energetiku, da nije nadležan za davanje autentičnog tumačenja a da je Zakonom o energetici, određeno da je izbor članova Odbora u nadležnosti Vlade Crne Gore.

Odbor se upoznao i sa Zaključkom Kolegijuma predśednika Skupštine Crne Gore 25. saziva, broj 00-32-5/13-42 od 29. oktobra 2013. godine, kojim je određeno da su „predśednici radnih tijela obavezni da prilikom planiranja i realizacije pośeta parlamentarnim skupštinama, odnosno odgovarajućim radnim tijelima parlamentarnih skupština međunarodnih organizacija i drugim međunarodnim strukturama u cilju ostvarivanja uloge parlamenta, upoznaju odbor i na nivou odbora postignu dogovor o sastavu delegacije, i o tome obavijeste Kolegijum predśednika Skupštine“.

Na predlog jednog broja članova Odbora, a saglasno Odluci o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore broj 00-32-5/13-197 od 29. jula 2013. godine, Odbor je odlučio da do kraja mjeseca održi tematsku śednicu “Implementacija Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore”.