Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 12. decembar 2013. 15:11

Održana 21. śednica Administrativnog odbora

Odbor dao saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 25. saziva, na danas održanoj 21. śednici, dao je saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Izmjene i dopune Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, uz obavezu predlagača da izvrši pravno tehničke ispravke predloženih akata u skladu sa Pravno–tehničkim pravilima za izradu propisa.

Na śednici je u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine, učestvovao u radu Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Povodom nastavka postupka  za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, Odbor je razmatrao prispjele kandidature i konstatovao da su sljedeći kandidati blagovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju: dr Zarija Pejović, Neli Ćuković, Žarko Đurišić, mr Branko Bulatović, Mirko Jovović, Radule Žurić, Milan Radović, Sonja Smolović i dr Ruždija Kalač.

Odbor je odlučio da 16. decembra 2013. godine, održi konsultativno saslušanje kandidata koji su dostavili blagovremenu  dokumentaciju, za imenovanje jednog člana Senata Državne revizorske institucije, imajući u vidu činjenicu da su se dva kandidata prvi put prijavila na Javni poziv.