Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 03. mart 2014. 11:40

Održana 28. śednica Administrativnog odbora

Usvojen Godišnji izvještaj o radu Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore za 2013. godinu i Plan rada za 2014. godinu

Na danas održanoj 28. śednici Administrativnog odbora, jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2013.godinu i Plan rada za 2014. godinu.
U izvještaju o radu za prethodnu godinu, dat je sveobuhvatan prikaz aktivnosti i rezultata rada Odbora, u okviru kojih se posebno izdvaja kadrovska, zakonodavna i nadzorna aktivnost Odbora - koja se prije svega oslikava u sprovođenju brojnih postupaka imenovanja, predlozima odluka (26) podnijetim na dalji postupak Skupštini Crne Gore i donjetim pojedinačnim aktima (62) o statusnim pitanjima poslanika i funkcionera, koje bira i imenuje Skupština Crne Gore.
Osim toga, Odbor je u okviru nadzorne funkcije shodno Poslovniku Skupštine Crne Gore i pozitivnim zakonskim propisima dao saglasnost na tri akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta: u Službi Skupštine Crne Gore, Komisiji za sprječavanje sukoba interesa i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.
U drugom dijelu śednice predstavljen je Plan rada za 2014. godinu, koji je orjentacionog karaktera i ne isključuje aktivnosti i na polju međunarodnih aktivnosti.
Odbor je u odnosu na Prigovor ranije poslanice Zdenke Popović, od 17. februara 2014. godine, na Rješenje Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore broj 00-63-14/13-117/1 od 27.decembra 2013. godine, odlučio da nakon dobijenog izvještaja Radne grupe donese odgovarajuće rješenje. Takođe, Odbor je odlučio da umjesto doc. dr Branke Bošnjak, kao predśedavajuće Radne grupe, funkciju predśedavajućeg obavlja mr Aleksandar Damjanović.
Odbor se pod tačkom “Tekuća pitanja”, takođe, upoznao i sa:
- Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; i
- odgađanjem Regionalne konferencije o temi: „Obezbjeđivanje finansijske autonomije parlamenata s ciljem adekvatnog ispunjavanja prava i obaveza članova parlamenata“, koja je trebalo biti održana 25. i 26. februara 2014. godine u Sarajevu.