Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
ponedjeljak, 17. decembar 2012. 12:56

Održana druga śednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio listu kandidata za predśednike i članove određenog broja stalnih odbora Skupštine.

Odbor je utvrdio Predlog odluke o razrješenju i izboru tri člana Administrativnog Odbora Skupštine Crne Gore. Predložio je da se razriješe dužnosti člana Administrativnog  odbora Obrad Mišo Stanišić i Luiđ Ljubo Škrelja – na predlog Kluba DPS-a, kao i Srđan Milić - na predlog Kluba SNP-a. Takođe, utvrđen je izbor Radovana Obradovića, Saše Pešića i mr Aleksandra Damjanovića.Članovi Odbora iz reda pozicije bili su uzdržani prilikom glasanja o kandidatima za predśednika Odbora za evropske integracije, Darka Pajovića kandidata Pozitivne Crne Gore i Slavena Radunović kandidata DF, pa je Odbor odlučio da se odloži razmatranje predloga kandidata za predśednike i članove stalnih odbora, u kojima se predśednici biraju iz reda opozicije, kao i utvrđivanje Predloga odluke o izboru predśednika i članova Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

Imajući u vidu da su predloženi kandidati za predśednika i članove Odbora za rodnu ravnopravnost predložene samo žene, na predlog doc. dr Branke Bošnjak i Azre Jasavić, članica Odbora, odloženo je i razmatranje predloga za izbor predśednice i članica Odbora za rodnu ravnopravnost.

Odbor je utvrdio Listu kandidata o izboru predśednika i članova sledećih  stalnih odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva: Ustavnog  odbora (mjesto dva člana Odbora su upražnjena), Zakonodavnog odbora, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje (mjesto jednog člana Odbora je upražnjeno), Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.             

Odbor je donio Odluku o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata klubova, na predlog Radne grupe.

Na predlog potpredśednika Skupštine Crne Gore, prof. dr Branka Radulovića, Odbor je, Đorđija Malovića, diplomiranog pravnika, i Tijanu Samardžić, diplomiranu istoričarku umjetnosti, postavio na dužnost savjetnicepotpredśednika Skupštine.

U okviru tačke dnevnog reda “Tekuća pitanja”, Odbor se informisao sa sljedećim aktima:

• Obavještenje Darka Pajovića, poslanika Pozitivne Crne Gore, Broj 00-63-14/12-17 od 27. novembra 2012. godine;

• Informacija o Rješenjima Administrativnog odbora donijetim između prve i druge śednice Odbora;

• Zahtjev za pristup informacijama, broj 00-63-14/12-7 od 22. novembra 2012. godine, koji je podnijela NVO Institut alternativa.

U okviru ove tačke dnevnog reda Odbor je odlučio da uputi poziv klubovima poslanika Skupštine Crne Gore 25. saziva, da dostave  predloge kandidata za imenovanje predśednika, sekretara i devet članova  Državne izborne komisije, do 26. decembra 2012. godine. S tim u vezi, Odbor je odlučio da Radna grupa, koja je obrazovana na prethodnoj śednici,  utvrdi predlog odluke kojim će predložiti Odboru normativno rješenje za predśednika i sekretara Državne izborne komisije po pitanju ostvarivanja prava na naknadu po prestanku funkcije.

Odbor je jednoglasno dao saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, broj 00-32-5/12-197 od 10. decembra 2012. godine, koji je dostavio mr  Damir Davidović, generalni sekretar Skupštine Crne Gore.